نویسنده = نوید قریشی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. محاسبة ضرایب شدت تنش ترک‌های سه بعدی نیم بیضوی در لوله‌های با درز جوش طولی تحت بارگذاری مود ترکیبی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 71-82

محمدرضا محمد علیها؛ سید محمد نوید قریشی؛ حسن فرح بخش