نویسنده = هاشم پور، محمود
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

محمود هاشم پور؛ مهران نصرت الهی