نویسنده = مدنی، ساجده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-54

حمید فاضلی؛ پیام رحیم مشایی؛ مهران شهریاری؛ ساجده مدنی