نویسنده = حسین‌پور، جواد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر شعلة هیدروژن

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-40

حسین مهدوی مقدم؛ جواد حسین‌پور