نویسنده = اتحادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-115

حسین اتحادی؛ مانی فتحعلی؛ مسعود میرزایی