نویسنده = امینی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-28

عیسی دانش فر؛ محمد مهدی دوستدارر؛ محمد امینی؛ حمید فاضلی