نویسنده = طیبی رهنی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 2-14

محمدرضا سلیمی؛ محمد طیبی رهنی؛ مهدی رمضانی‌زاده؛ روزبه فرهادی‌آذر


3. بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 12-19

علیرضا نادری؛ مسعود دربندی؛ محمد طیبی رهنی