نویسنده = سینا، سید علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 24-32

تورج فرسادی؛ حسن حدادپور؛ سید علی سینا