نویسنده = یادگاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 61-71

مهدی یادگاری؛ سید آرش سید شمس طالقانی