نویسنده = شریعتی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1391، صفحه 62-69

محمود شریعتی؛ مسعود مهدی زاده رخی