نویسنده = فتحعلی، مانی
تعداد مقالات: 2
1. اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1396، صفحه 105-115

حسین اتحادی؛ مانی فتحعلی؛ مسعود میرزایی


2. بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی موتور پالس جت بدون دریچه روی تراست

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-101

آریا نظرپرور؛ مانی فتحعلی