نویسنده = تارویردی‌زاده، بهرام
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-94

روزبه ریاضی؛ ایمان کلینی؛ شیدوش وکیلی‌پور؛ بهرام تارویردی‌زاده؛ هادی ویسی؛ هادی زارع