نویسنده = جعفری، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-60

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی؛ سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار