نویسنده = بنویدی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-36

جمال زمانی؛ محمدحسین بنویدی؛ مهدی آقایی؛ محمدوهاب موسوی