نویسنده = صفرآبادی فراهانی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة اجزای محدود مود شکست و تأثیر پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات سازة ساندویچی به‌کاررفته در ماهواره

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 103-115

مجید صفرآبادی فراهانی؛ حسین بیگدلی