نویسنده = قره‏ باغی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تعیین پارامترهای شکست یک استوانه جدار نازک تحت فشار در حضور تنش‏های پسماند جوشکاری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-87

محمدرضا محمدعلیها؛ حسین قره‏ باغی