نویسنده = انصاریان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-33

مصطفی هادی‌دولابی؛ حسین انصاریان