دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
2. تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز

صفحه 23-38

سید امین باقرزاده؛ الناز رئیسی؛ حمیدرضا ابراهیمی کبریا


11. شبیه سازی عددی الگوهای جریان دو فازی در سیستم محافظت از یخ زدگی جریانی هواپیما به روش حجم سیال

صفحه 141-156

علیرضا مستوفی زاده؛ سید محمدرضا افقری؛ محمدعلی وزیری زنجانی


12. کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

صفحه 157-170

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


15. تحلیل دینامیکی فرآیند گذرای موتور سوخت مایع RL-10

صفحه 197-207

محمد امین اسکندری؛ حسن کریمی


19. شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی

صفحه 247-260

نگار شاکرمی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی؛ سعید اصغری؛ سید علی اطیابی