دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، پاییز 1399 
1. مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه

احسان بنی اسدی؛ فاطمه بابایی؛ محمدرضا پاکمنش؛ حمید مسفروش


7. بررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافته

مجتبی دهقان منشادی؛ علی گلستانی؛ محمد حسین زینلی


10. مدل‌سازی سوانح بالگرد با رویکرد مبتنی بر حالت با استفاده از یادگیری ماشینی

حامد رحمانی؛ سید مجید میرحسینی؛ محسن دهقانی محمدآبادی


16. ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم

محمدرضا کارآموز راوری؛ احمدرضا کشاورز روبهقانی؛ رضا دهقانی


19. حل سه بعدی ارتعاشات آکوستیکی یک پوسته‌ی استوانه‌ای در مجاورت یک جریان فروصوت

محمد بوالحسنی؛ علی ترکاشوند؛ کامران دانشجو؛ روح اله طالبی توتی