نویسنده = رضا اسماعیل زاده
طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

محمدرضا طاهری؛ رضا اسماعیل زاده؛ جلال کریمی


توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای

دوره 12، شماره 2، اسفند 1402

رضا اسماعیل زاده اول؛ حسین قدیری؛ رضا زردشتی


ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 193-207

عرفان بیگی؛ رضا اسماعیل زاده؛ امیرحسین آدمی


هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 19-29

زهرا یکانه نجف آباد؛ رضا اسماعیل زاده اول