نویسنده = علیرضا طلوعی
طراحی و توسعه فناوری ساخت ستون‌های نگهدارنده آینه همگرای یک رصدخانه فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

سجاد سمیع پور؛ علیرضا طلوعی


کنترل شکل‌دهی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو-پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402

علیرضا طلوعی؛ مرضیه حبیبی؛ رضا قاسمی؛ فاطمه قادری


شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 115-130

منا زاهدنمازی؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی


شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-60

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی؛ سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار