نویسنده = شهرام یوسفی
تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 55-66

شهرام یوسفی؛ بهروز شهریاری؛ محمد سهیل صادقی نژاد


طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 79-91

علیرضا مختاری؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 67-76

حمید سالاروند؛ شهرام یوسفی؛ منوچهر شاه‌حیدری


طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت

دوره 4، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 83-98

بهروز شهریاری؛ شهرام یوسفی؛ مهدی تاجداری؛ محمدرضا کارآموز