نویسنده = حمید پرهیزکار
مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 239-253

جاماسب پیرکندی؛ محمد صادق عبداله‌پور؛ حمید پرهیزکار؛ مصطفی محمودی


شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 49-60

مصطفی جعفری؛ علیرضا طلوعی؛ سجاد قاسملو؛ حمید پرهیزکار