نویسنده = حسین مهدوی مقدم
انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 223-234

امیر عندلیب؛ حسین مهدوی مقدم


بررسی عددی سه بعدی خنک کاری بازیابی در موتور موشک سوخت مایع

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 47-57

حسین مهدوی مقدم؛ حامد زنگنه


بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر شعلة هیدروژن

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-40

حسین مهدوی مقدم؛ جواد حسین‌پور