کلیدواژه‌ها = کنترل جریان
مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 221-238

امیر فلاحیان؛ سید آرش سید شمس طالقانی؛ کاظم اسماعیل پور


مطالعه تاثیر فرکانس عملگر جت مصنوعی در بهبود عملکرد آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 161-176

احسان نجفی؛ سهیلا عبدالهی‌پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 157-170

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 117-127

عباس طربی؛ جاماسب پیرکندی


تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 55-65

سهیلا عبدالهی؛ عباس مردانی؛ سید آرش سید شمس طالقانی


کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 61-71

مهدی یادگاری؛ سید آرش سید شمس طالقانی