کلیدواژه‌ها = هواپیماهای نامتعارف
معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 111-127

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی