کلیدواژه‌ها = مگنتوهیدرودینامیک
کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 157-170

احمد قنبری مطلق؛ سهیلا عبدالهی پور؛ سید آرش سید شمس طالقانی


بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر شعلة هیدروژن

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 31-40

حسین مهدوی مقدم؛ جواد حسین‌پور