موضوعات = سازه
مطالعه رفتار ترموآکوستیکی پوسته استوانه‌ای تابعی مدرج سرامیکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی در محیط حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

کامران دانشجو؛ محمد بوالحسنی؛ علی ترکاشوند؛ مجید بختیاری


معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 111-127

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی


تحلیل غیرخطی فلاتر جسم آزاد در هواپیما با بال منعطف

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 191-204

سلمان شفقت؛ محمد علی نوریان؛ سعید ایرانی


تحلیل، بررسی و شبیه‌سازی بازگشت فنری در فرایند خمکاری غلتکی در تولید پوستة منحنی با شعاع متغیر

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 23-33

علیرضا داودی نیک؛ سیروس ریزه وندی؛ علی نگهبان برون


تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 41-54

محمود شریعتی؛ محمد باقر نظری؛ مسعود مهدی زاده رخی


ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 55-63

مهناز ذاکری؛ وحید دیندارلو


بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 65-75

مجید جمال امیدی؛ مهدی شایانمهر؛ سعید شکراللهی


بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 53-65

محمد هادی مرتضوی منش؛ اصغر مهدیان؛ بهروز شهریاری


تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 67-79

سجاد آذرخش؛ عباس رهی؛ سامان دریکوندی؛ علی قمریان


بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 93-102

سید امیر مهدی قنادپور؛ محمدعلی مهرپویا؛ پیام کیانی


طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 79-91

علیرضا مختاری؛ مسعود مسیبی؛ شهرام یوسفی


استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 67-76

حمید سالاروند؛ شهرام یوسفی؛ منوچهر شاه‌حیدری