موضوعات = علوم و فناوری فضایی
طراحی و توسعه فناوری ساخت ستون‌های نگهدارنده آینه همگرای یک رصدخانه فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

سجاد سمیع پور؛ علیرضا طلوعی


بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1402

حسن ناصح؛ فردین جمالی املشی؛ ,علی محمودی؛ ندا محمدی بادیزی؛ محمد رضا بختیاری


طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 79-95

آرش دهستانی کلاگر؛ میثم حسنی؛ محمدرضا علیزاده پهلوانی


شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 115-130

منا زاهدنمازی؛ علیرضا طلوعی؛ رضا قاسمی


تبیین رفتار نرخ خطر عملکرد بالستیک داخلی یک سلاح کالیبر بزرگ براساس تحلیل مدل‌های بهینة قابلیت اطمینان

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 89-101

مهدی کرباسیان؛ حمید دلائلی؛ بیژن خیام باشی؛ ام البنین یوسفی


تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکنندة خورشیدی

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 103-115

فائزه مرادی نافچی؛ ابراهیم افشاری؛ احسان بنی اسدی


طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 131-149

محمود هاشم پور؛ مهران نصرت الهی