موضوعات = هدایت، کنترل، ناوبری
کنترل شکل‌دهی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو-پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1402

علیرضا طلوعی؛ مرضیه حبیبی؛ رضا قاسمی؛ فاطمه قادری


طراحی کنترل تحمل‌پذیر عیب برای سیستم چهار پره به‌منظور تحمل عیب‌های عملگری

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 25-40

کاظم ایمانی؛ میرابوالفضل مختاری


طراحی یک چندپره هیبرید سنگین‌وزن با برد و قابلیت حمل بار بالا جهت استفاده در مدیریت بحران

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 61-78

سپهر سعادت؛ سید مجید اسماعیلی فر؛ فریبرز مسرور


انتخاب هدف مأموریت معدن‌کاوی سیارکی بر مبنای طراحی مسیر بهینه

دوره 11، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 97-114

ابراهیم امیری؛ مهدی جعفری ندوشن


معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 125-139

مجید عباسی؛ احمد عفیفی؛ محمد رضا علیزاده پهلوانی


تحلیل و شبیه‌سازی عملکرد کانال ارتباطی پهپاد ارتفاع بلند چند آنتنی با در نظر گرفتن شرایط جوی

دوره 7، شماره 2، دی 1397، صفحه 97-108

محمدرضا طریحی؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ محمدحسین مدنی


ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 19-27

محمد علی انصاری؛ سید محمد مهدی دهقان


هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی

دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1396، صفحه 29-40

علی اشرفی؛ مهدی مرتضوی؛ عبدالرضا عسکری؛ امیر غلامی


جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی

دوره 6، شماره 2، مهر 1396، صفحه 103-114

اکرم نیک فطرت؛ رضا محبوبی اسفنجانی؛ میثم عظیمی


تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 121-130

منیژه ذاکری؛ علی علیزاده؛ وحید عظیمی راد


هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 19-29

زهرا یکانه نجف آباد؛ رضا اسماعیل زاده اول


طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، دی 1395، صفحه 31-45

محمدعلی امیری آتشگاه؛ جاوید حسین پور؛ اتابک عظیمی


تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره

دوره 5، شماره 2، مهر 1395، صفحه 45-53

جعفر روشنی‌یان؛ عبدالمجید خوشنود؛ مهدی حسنی؛ احسان حسنی


کنترل ‌پرواز مبتنی بر وارون‌دینامیک تطبیقی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 7-16

مریم مبینی بیدگلی؛ سید حسین ساداتی