دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1399

محمدرضا طاهری؛ رضا اسماعیل زاده؛ جلال کریمی


مطالعه رفتار ترموآکوستیکی پوسته استوانه‌ای تابعی مدرج سرامیکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی در محیط حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1402

کامران دانشجو؛ محمد بوالحسنی؛ علی ترکاشوند؛ مجید بختیاری


طراحی مشاهده گر زمان ثابت برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

عرفان رضائی؛ حسین بلندی؛ محمد فتحی


روش طراحی اولیه و انطباق میکروتوربین های هوایی و تولید توان با مبادله گر گرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

مهرداد بزاززاده؛ فریبرز آذری برزندیق؛ محمود رستمی؛ کیارش چهارلنگ کیانی


طراحی بهینه‌ و مقاوم مسیر پروازی طبقه‌ی فوقانی یک پرتابگر با دو روش بهینه‌سازی الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

سید علی سعادتدار آرانی؛ مهران نصرت‌ الهی؛ امیرحسین آدمی؛ یوسف عباسی


طراحی و بهبود بخش دسترسی به کانال در سیستم شناسایی خودکار کشتی‌ها بر اساس ماهواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402

علیرضا قیاسی کرمانی؛ حسین خالقی بیزکی