نمایه نویسندگان

آ

 • آبادی، سید محمد مهدی حسنی طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • آبده کیخا، آرمین بررسی تجربی و عددی تأثیر شرایط جریانی و هندسی اتمایزر هوا - وزش بر مشخصات اسپری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 41-53]
 • آدمی، امیرحسین ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]
 • آذرافزا، رضا محاسبه توزیع پاسخ فرکانسی سازه کمربند گوه ای اتصال ماهواره به ماهواره بر ناشی از عدم قطعیت برخی پارامترهای سفتی محوری و خمشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • آذرخش، سجاد تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • آقاجانی دلاور، احمد بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • آقاسیدمیرزا بزرگ، محسن ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • آقایی، مهدی پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]
 • آقایی طوق، رضا بهبود مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده‌ها در محفظه احتراق میکروتوربین گاز ارتقایافته براساس تغییر هندسی محدود [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 221-235]
 • آقایی ملک آبادی، معصومه شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • آهنگرانی فراهانی، علیرضا مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • آهنگرانی فراهانی، علیرضا طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمی، بنیامین تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • ابراهیمی، حسین بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • ابراهیمی، رضا تأثیر اصطکاک و لقی در یاتاقان های کمکی بر ارتعاشات آشوبناک یک روتور هم محور با یاتاقان های مغناطیسی فعال [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 7-21]
 • ابراهیمی، مسعود هدایت موشک سوخت جامد با استفاده از روش جدید بر مبنای هدایت تابعی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-79]
 • ابراهیمی کبریا، حمیدرضا تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 23-38]
 • ابراهیمی کبریا، حمیدرضا شبیه‌سازی عددی اثرات تداخل ملخ/بال در آیرودینامیک هواپیمای دو موتوره [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 177-190]
 • اتحادی، حسین اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • احمدی بلوطکی، مجتبی تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]
 • ادریسی سرملی، امیرحسین تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 191-203]
 • ارشادی، علی کاهش تولید آلایندة اکسید نیتروژن در محفظة احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • اسکندری، محمد امین تحلیل دینامیکی فرآیند گذرای موتور سوخت مایع RL-10 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 197-207]
 • اسکندری جم، جعفر بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 133-151]
 • اسلامی مهرجردی، امیر طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • اسماعیل پور، کاظم مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]
 • اسماعیل زاده، رضا ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]
 • اسماعیل زاده، رضا طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیل زاده اول، رضا هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 19-29]
 • اسماعیل زاده اول، رضا توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • اسماعیلی، آرزو ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]
 • اسماعیلیان، مجتبی تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 29-39]
 • اسماعیلی فر، سید مجید طراحی یک چندپره هیبرید سنگین‌وزن با برد و قابلیت حمل بار بالا جهت استفاده در مدیریت بحران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • اشرفی، حسین شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • اشرفی، علی هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • اصغری، سعید شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 247-260]
 • اصغری، سعید مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • اصفهانیان، وحید تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • اطیابی، سید علی شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 247-260]
 • اعلایی، محمد بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]
 • اغنیا، مهدی بررسی اثر پارامترهای جریان بر توان خروجی میکروتوربین واحد توان کمکی بالگرد [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 243-255]
 • افخمی، سینا مطالعه تجربی و عددی فرایند راه‌اندازی تست نازل سهموی در محیط شبیه‌ساز ارتفاع بالا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 39-52]
 • افسری، احمد بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • افشاری، ابراهیم تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکنندة خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-115]
 • افشاری، ابراهیم شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 247-260]
 • افشاری، ابراهیم مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • افضل‌نژاد، امید تحلیل رفتار کمانشی نانولوله‌های کربنی با استفاده از مکانیک مولکولی ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • افقری، سید محمدرضا شبیه سازی عددی الگوهای جریان دو فازی در سیستم محافظت از یخ زدگی جریانی هواپیما به روش حجم سیال [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-156]
 • افقری، سید محمدرضا شبیه‌سازی عددی ایمپلر توربین جریان شعاعی موتور توربینی هوایی در نقطه طرح و خارج از طرح [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-23]
 • اقدامی، مهران افزایش برداشت توان الکتریکی از میکروتیر پیزوالکتریک به روش الگوریتم ژنتیک با بهینه کردن هندسی و ماده ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-181]
 • الهامی، محمدرضا مدل‌سازی دینامیکی غیرخطی بازوی انعطاف‌پذیر با گسسته‌سازی اجزای محدود [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-132]
 • امی، فتح الله مطالعه عددی تأثیر پاشش متقاطع جت هوا قبل از جت سوخت در جریان هوای عبوری مافوق صوت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 185-196]
 • امی، فتح الله بررسی تأثیر قطر پاشش بر مشخصات حوزه جریان پاشش متقاطع در جریان هوای عبوری فراصوت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • امیرعبداللهیان، محمد حسین طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • امیری، ابراهیم انتخاب هدف مأموریت معدن‌کاوی سیارکی بر مبنای طراحی مسیر بهینه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 97-114]
 • امیری آتشگاه، محمدعلی محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]
 • امیری آتشگاه، محمدعلی طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 31-45]
 • امینی، محمد تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • انتظاری، ایوب تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته استوانه‌ای دو سرگیردار ساخته شده از مواد مرکب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-61]
 • انصاری، محمد علی ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • انصاریان، حسین بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • ایرانی، سعید تحلیل اثر لقی بر ناپایداری بالواره دو درجه آزادی در جریان تراکم‌ناپذیر زیر صوت [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 23-29]
 • ایرانی، سعید بهینه‌سازی شکل یک تیر تک لایه پیزوالکتریک برداشت کننده انرژی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 255-266]
 • ایرانی، سعید تحلیل غیرخطی فلاتر جسم آزاد در هواپیما با بال منعطف [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 191-204]
 • ایل‌بیگی، مهدی ارزیابی رفتار گردابه‌های بال مثلثی در زوایای حملة بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]
 • ایمانی، کاظم طراحی سیستم کنترل متحمل عیب برای پرنده چهار ملخ به‌منظور تحمل عیب‌های حسگری [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 39-48]
 • ایمانی، کاظم طراحی کنترل تحمل‌پذیر عیب برای سیستم چهار پره به‌منظور تحمل عیب‌های عملگری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 25-40]

ب

 • بابائی، علی رضا طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]
 • بابائی، علی رضا کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]
 • بابایی، علیرضا هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]
 • بابایی، فاطمه مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-21]
 • بازدیدی طهرانی، فرزاد تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • باشنا، محسن تصحیح آثار دیواره برای یک ایرفویل در جریان مادون‌ صوت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • باصحبت نوین‌زاده، علیرضا طراحی سیستم هدایت و کنترل یک ربات‌ هوایی براساس شتاب مسیر مرجع [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]
 • باصحبت نوین زاده، علیرضا طراحی الگوریتم زیربهینه تصحیح برنامه فراز، تخمین و کنترل یکپارچه پرواز ماهواره‌بر چندمرحله‌ای به منظور قرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین‌شده به روش کنترل تطبیقی بدون مدل [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]
 • باقرپور، فرید مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • باقرپور، فرید بررسی تاثیر استفاده نازل مارپیچ و افزایش فشار تزریق بر مشخصات خروجی و آلایندگی‌ محفظه احتراق [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • باقرزاده، سید امین تخمین مودهای پروازی هواپیما با استفاده از انتقال هیلبرت - هوانگ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-53]
 • باقرزاده، سید امین تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 23-38]
 • باقرزاده کوهبنانی، محمدعلی افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • باقری، مرتضی تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • بال افکنده، سعید طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]
 • بحری رشت آبادی، محمد مهدی شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 69-83]
 • بختیاری، مجید ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]
 • بختیاری، مجید بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • بختیاری، مجید بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم‌های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-163]
 • بختیاری، مجید مطالعه رفتار ترموآکوستیکی پوسته استوانه‌ای تابعی مدرج سرامیکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی در محیط حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بختیاری، محمد رضا بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بدر رضایی، حسین بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • بزاززاده، مهرداد ارزیابی رفتار گردابه‌های بال مثلثی در زوایای حملة بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]
 • بزاززاده، مهرداد بررسی عددی اثر هندسه اسلات بر روی عملکرد دهانه ورودی هوای فراصوت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-159]
 • بزرگمهر، علی بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • بصیری، مسعود طراحی بهینة سازة میز پرتاب موشک ماهواره‌بر کشتی - پرتاب به‌روش الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی تبرید تدریجی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-142]
 • بطالبلو، علی اصغر تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • بلندی، حسین طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • بلندی، حسین کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • بلندی، حسین طراحی کنترل‌کننده تطبیقی بهینه بدون مدل برای باز پیکربندی آرایش پروازی ماهواره‌ها با یادگیری تقویتی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 41-60]
 • بلندی، حسین مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بلندی، حسین طراحی مشاهده گر زمان ثابت برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنویدی، محمدحسین پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]
 • بنی اسدی، احسان تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکنندة خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-115]
 • بنی اسدی، احسان شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 247-260]
 • بنی اسدی، احسان مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-21]
 • بهشتی‌زاده، نیما ارزیابی حوزة فرکانس خرابی تیر کامپوزیتی در تست خمش سه‌نقطه توسط روش اکوستیک امیشن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 77-87]
 • بهلوری، وحید توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • بوالحسنی، محمد حل سه بعدی ارتعاشات آکوستیکی یک پوسته‌ استوانه‌ای در مجاورت یک جریان فروصوت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 243-254]
 • بوالحسنی، محمد بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • بوالحسنی، محمد مطالعه رفتار ترموآکوستیکی پوسته استوانه‌ای تابعی مدرج سرامیکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی در محیط حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیاتی، مرتضی شبیه‌سازی عددی اثرات تداخل ملخ/بال در آیرودینامیک هواپیمای دو موتوره [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 177-190]
 • بی غش دل، آرین توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • بیکی، علیرضا بهبود بازدة ائرودینامیکی ایرفویل‌های نوسانی رینولدز پایین با استفاده از فلپ های گرنی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-55]
 • بیگدلی، حسین مطالعة اجزای محدود مود شکست و تأثیر پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات سازة ساندویچی به‌کاررفته در ماهواره [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 103-115]
 • بیگلری، حسن ارزیابی حوزة فرکانس خرابی تیر کامپوزیتی در تست خمش سه‌نقطه توسط روش اکوستیک امیشن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 77-87]
 • بیگلری، حسن ارتعاش جانبی صفحة گرافنی تک‌لایه تحت تأثیر میدان مغناطیسی دو بعدی با روش مربعات دیفرانسیلی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 81-92]
 • بیگی، عرفان ارزیابی مانور انتقال به مدار زمین ثابت با استفاده از جاذبة ماه [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 193-207]

پ

 • پازوکی، فرشاد طراحی الگوریتم زیربهینه تصحیح برنامه فراز، تخمین و کنترل یکپارچه پرواز ماهواره‌بر چندمرحله‌ای به منظور قرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین‌شده به روش کنترل تطبیقی بدون مدل [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]
 • پاکمنش، محمدرضا مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-21]
 • پرهیزکار، حمید شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]
 • پرهیزکار، حمید بررسی عددی شار حرارتی وارد بر سطح اجسام ابرصوتی با در نظر گرفتن تجزیه هوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرهیزکار، حمید مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • پسندیده فرد، محمود مطالعه تجربی و عددی فرایند راه‌اندازی تست نازل سهموی در محیط شبیه‌ساز ارتفاع بالا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 39-52]
 • پل، محمدحسین بررسی تحلیلی جذب انرژی و آسیب لایه‌لایه‌شدگی در صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با نانوذرات تحت برخورد سرعت بالا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 35-50]
 • پناهی، عبداله معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • پوربافرانی، روح الله معرفی و شبیه سازی دو مکانیزم جدید در پایدارسازی کوادروتورها جهت تعقیب مسیر در شرایط اغتشاشی: پایدارساز صلیبی و پاندولی‎‎‎‎‎ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • پورتاکدوست، سید حسین توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • پورتاکدوست، سید حسین طراحی الگوریتم زیربهینه تصحیح برنامه فراز، تخمین و کنترل یکپارچه پرواز ماهواره‌بر چندمرحله‌ای به منظور قرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین‌شده به روش کنترل تطبیقی بدون مدل [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]
 • پورتقی مرزرود، عادل ارزیابی عددی ارتعاشات انتقالی در پایداری ماهواره با بوم گرادیان تلسکوپی و تعیین پارامترهای هندسی طراحی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 205-218]
 • پورصادق سادات محله، امیر تعیین بردار سرعت یک جسم در حال حرکت به کمک داده‌های جی. پی. اس. با آنالیز و دسته‌بندی الگوریتم‌های مختلف مشتق‌گیری عددی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 81-96]
 • پورقلی، مهدی تعیین بردار سرعت یک جسم در حال حرکت به کمک داده‌های جی. پی. اس. با آنالیز و دسته‌بندی الگوریتم‌های مختلف مشتق‌گیری عددی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 81-96]
 • پورموید، علیرضا طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • پیرکندی، جاماسب تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • پیرکندی، جاماسب آنالیز پیش‌بینی روند خرابی و تعمیرپذیری یک موتور مینی‌توربوفن از منظر داده‌های آماری به‌منظور کاربرد در یک پهپاد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 29-44]
 • پیرکندی، جاماسب شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 117-127]
 • پیرکندی، جاماسب طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]
 • پیرکندی، جاماسب مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]

ت

 • تاجداری، مهدی طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-98]
 • تاجمیری، عباس بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • تارویردی‌زاده، بهرام استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-94]
 • تبریزیان، ارشیا تصحیح آثار دیواره برای یک ایرفویل در جریان مادون‌ صوت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • ترابی، علیرضا پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • ترکاشوند، علی حل سه بعدی ارتعاشات آکوستیکی یک پوسته‌ استوانه‌ای در مجاورت یک جریان فروصوت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 243-254]
 • ترکاشوند، علی بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • ترکاشوند، علی ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ترکاشوند، علی مطالعه رفتار ترموآکوستیکی پوسته استوانه‌ای تابعی مدرج سرامیکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی در محیط حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیکنی، وحید بررسی تحلیلی عملکرد الگوریتم‌های فرا ابتکاری بر بهینه‌سازی عملکرد کنترلر پهپاد چهارروتوره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 55-66]

ث

 • ثقفیان، محسن تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]

ج

 • جبار رشیدی، علی‌ طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاویه‌سنج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 60-68]
 • جباری، مجید افزایش برداشت توان الکتریکی از میکروتیر پیزوالکتریک به روش الگوریتم ژنتیک با بهینه کردن هندسی و ماده ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 165-181]
 • جباری، محمد مدل سازی سینماتیکی ربات پیوسته تاندونی درکاربردهای فضایی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 233-242]
 • جدلی، صفی ناز تضمین امنیت فضایی کشور در کشاکش تقابل نظریه استفاده صلح‌آمیز از فضا و رویکرد تسلیحاتی نمودن آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 213-224]
 • جزو وزیری، محمد علی ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • جزووزیری، محمد علی تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-86]
 • جعفرپور، مهدی تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جعفرمدار، صمد بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 261-271]
 • جعفری، ابوالفضل بررسی پارامترهای میدان تنش در یک صفحه‌ تقویت شده ترک دار تحت مود ترکیبی I/II [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 93-107]
 • جعفری، ابوالفضل طراحی صفحه ایزوگرید با شبکه تقویتی بهینه و ارزیابی تاثیر ترک مرکزی بر رفتار کمانشی آن [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-97]
 • جعفری، محمد تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • جعفری، مصطفی شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]
 • جعفری، مهدی طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جعفری ندوشن، مهدی انتخاب هدف مأموریت معدن‌کاوی سیارکی بر مبنای طراحی مسیر بهینه [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 97-114]
 • جلالی چیمه، سید علیرضا بررسی حساسیت پارامترهای المان جاذب پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 59-68]
 • جلالی نائینی، سید حمید روابط تقریبی فاصلة خطای هدایت تناسبی ناشی از تأخیر زمانی خالص مبتنی بر تحلیل بدترین شرایط [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-62]
 • جمال امیدی، مجید بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • جمالی املشی، فردین بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جمیل نیا، رضا تعقیب و اجتناب از عوارض زمین در زمان کمینه بر مبنای همواری دیفرانسیلی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • جهاندیده، ایمان الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • جهرمی، مهدی تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • جهرمی، مهدی آنالیز پیش‌بینی روند خرابی و تعمیرپذیری یک موتور مینی‌توربوفن از منظر داده‌های آماری به‌منظور کاربرد در یک پهپاد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 29-44]
 • جوارشکیان، محمد حسن بررسی اثر محل قرارگیری سامانه کنترلی اسپلیت درگ رادر در طول دهانه بال یک هواپیمای بال‌پرنده بر گشتاورهای گردشی و غلتشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]
 • جوارشکیان، محمد حسن کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]

چ

 • چرخگرد، محمد طراحی، پیاده‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاه تست و کالیبراسیون حسگرهای خورشیدی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]
 • چیتگری، محمدجواد کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]

ح

 • حاجی جعفری، محمد بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • حبیب‌نیا رمی، مهدی پیش‌بینی جدایش جریان در مجرای توربینی فشارپایین در شرایط طراحی و دور از نقطة طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-69]
 • حبیبی، محمد حسین تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی هدفمند معیوب با رویه‌های پیزوالکتریک با استفاده از تئوری هایپربولیک جدید [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]
 • حبیبی، مرضیه کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • حدادپور، حسن بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 24-32]
 • حدادپور، حسن توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • حریمی، سروش بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • حسنی، احسان تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 45-53]
 • حسنی، بهروز مطالعه‌ی رفتار الکترو‌ترمو‌مکانیکی پوسته‌های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم‌هندسه [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 83-91]
 • حسنی، مهدی تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 45-53]
 • حسنی، میثم طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]
 • حسین‌پور، جواد بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر شعلة هیدروژن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • حسین پور، جاوید طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 31-45]
 • حسینی، سید مجید طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره [(مقالات آماده انتشار)]
 • حقانی، احمد مطالعه رفتار خمشی تورق در صفحه کامپوزیتی دایروی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 221-231]
 • حقیقت اصفهانی، محمود به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • حقیقی، بهراد شبیه‌سازی جریان گذرای دوفازی در یک پمپ گریز از مرکز در بازه زمانی راه‌اندازی و بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد پمپ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 77-87]
 • حقیقی، حسن بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • حمیدی، معصومه طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز، پیش‌کاوی و پردازش مشاهدات سماوی با هدف تعیین اتوماتیک وضعیت، آزیموت و موقعیت محلی سکوهای متحرک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]
 • حوایی، محسن هدایت موشک سوخت جامد با استفاده از روش جدید بر مبنای هدایت تابعی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 67-79]
 • حیات داودی، نوید بررسی اثر بریدگی های دایره ای اسپار جلویی بال بر دقت داده های پل های کرنش سنجی برای استخراج بار برشی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]
 • حیدری، کاظم قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • حیدری، محمدمهدی تعیین تجربی نرخ پسروی سوخت پلی‌اتیلن با پاشش محوری اکسیژن گازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • حیدری بنی، محسن بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 133-151]

خ

 • خاتون آبادی، مجتبی تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • خاکی، رضا تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • خاکی صدیق، علی تحلیل سینماتیک معکوس، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل یک سکوی سه درجه آزادی ردیاب اهداف هوایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-24]
 • خان کلانتری، سعید قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • خانلرزاده کلایی، مجید فرم بستة تعیین موقعیت اهداف هوایی در طرحی جدید از مسئلة مقید هندسی بر مبنای اندازه‌گیری‌های جهت‌یابی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • خداپرست، محمدرضا ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • خدادادیان، سجاد طراحی الگوریتم عیب‌یابی یک موتور سوخت مایع بر پایة شبکة عصبی با هدف طبقه‌بندی و شناسایی محل و مقدار عیب [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]
 • خدایاری، اکرم مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • خردمند، سعید ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • خزائی، مصطفی الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • خزائی، مصطفی تحلیل حساسیت مشخصه‌های ارتعاشی جهت تشخیص موقعیت عیب نابالانسی جرمی پره بالگرد با استفاده از نمودار توزیع وزن‌های شبکه عصبی خودسازمان‌ده [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروانی، لیدا بررسی عددی شار حرارتی وارد بر سطح اجسام ابرصوتی با در نظر گرفتن تجزیه هوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروزاده، بهنام بررسی تاثیر افزودن نانو لوله های کربنی به دی‌الکتریک در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی آلیاژ Ti-6Al-4V [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 221-234]
 • خشنود، عبدالمجید طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • خلیل آریا، شهرام بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 261-271]
 • خلیلی، خلیل تحلیل عددی و تجربی شکل‌دهی افزایشی دونقطه‌ای قطعات با هندسه پیچیده [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 29-39]
 • خلیلی، سید محمدرضا تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • خوشخو، روح الله بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • خوشخو، روح الله شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • خوشنود، عبدالمجید طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره‌بر با بوسترهای جانبی در معرض ارتعاشات در فضای زیرباند مستقیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-16]
 • خوشنود، عبدالمجید تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 45-53]
 • خیام باشی، بیژن تبیین رفتار نرخ خطر عملکرد بالستیک داخلی یک سلاح کالیبر بزرگ براساس تحلیل مدل‌های بهینة قابلیت اطمینان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 89-101]
 • خیرالهی، جواد بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 261-271]

د

 • دارابی، حسین بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی حامل انسان با استفاده از روش همه در یک مرحله و الگوریتم شبیه‌سازی سرد‌ شدن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • دارابی، هادی مدل‌سازی دینامیکی غیرخطی بازوی انعطاف‌پذیر با گسسته‌سازی اجزای محدود [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-132]
 • دانشجو، کامران حل سه بعدی ارتعاشات آکوستیکی یک پوسته‌ استوانه‌ای در مجاورت یک جریان فروصوت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 243-254]
 • دانشجو، کامران بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • دانشجو، کامران ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • دانشجو، کامران ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]
 • دانشجو، کامران بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم‌های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-163]
 • دانشجو، کامران ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • دانشجو، کامران مطالعه رفتار ترموآکوستیکی پوسته استوانه‌ای تابعی مدرج سرامیکی تقویت شده با نانولوله‌های کربنی در محیط حرارتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش فر، عیسی تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • دانشی کهنی، محمد پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • داودیان، مهدی بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • داودی نیک، علیرضا تحلیل، بررسی و شبیه‌سازی بازگشت فنری در فرایند خمکاری غلتکی در تولید پوستة منحنی با شعاع متغیر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 23-33]
 • داور، علی بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 133-151]
 • داور، علی محاسبه توزیع پاسخ فرکانسی سازه کمربند گوه ای اتصال ماهواره به ماهواره بر ناشی از عدم قطعیت برخی پارامترهای سفتی محوری و خمشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • دربندی، مسعود بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]
 • دریکوندی، سامان تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • دشتی، ایثار مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • دلائلی، حمید تبیین رفتار نرخ خطر عملکرد بالستیک داخلی یک سلاح کالیبر بزرگ براساس تحلیل مدل‌های بهینة قابلیت اطمینان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 89-101]
 • دلالت، میثم ردگیری و تعقیب سه‌بعدی هدف مانوری هوایی با استفاده سنسور تصویری [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]
 • دلالت، میثم طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • دلایلی، حمید تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • دهستانی کلاگر، آرش طراحی و ساخت مبدل دنبال کنندة جذب حداکثر توان براساس روش ولتاژ ثابت، جهت کاربرد در زیربخش تغذیة نانو ماهواره [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-21]
 • دهستانی کلاگر، آرش طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]
 • دهقان، سید محمد مهدی ارزیابی اثر تغییر رفتار عامل مهاجم بر پوشش مکانی - زمانی مناطق مرزی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 19-27]
 • دهقان، سید محمد مهدی طراحی، پیاده‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاه تست و کالیبراسیون حسگرهای خورشیدی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]
 • دهقان بنادکی، سید محمد مهدی استفاده از فیلتر فعال جرم- نقطه برای تطبیق تصاویر راداری با نقشه عوارض زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 40-51]
 • دهقان بنادکی، سید محمد مهدی بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • دهقان منشادی، مجتبی ارزیابی رفتار گردابه‌های بال مثلثی در زوایای حملة بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]
 • دهقان منشادی، مجتبی بررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافته [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 89-99]
 • دهقان منشادی، مجتبی ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقان منشادی، مجتبی مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]
 • دهقانی، پریسا بررسی عددی تأثیر زاویة عقبگرد بالک مشبک بر ضرایب استاتیکی و دینامیکی چرخشی در رژیم جریان مافوق صوت [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 121-132]
 • دهقانی، رضا طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • دهقانی، رضا بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • دهقانی، رضا ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]
 • دهقانی فیروزآبادی، روح الله تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته استوانه‌ای دو سرگیردار ساخته شده از مواد مرکب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-61]
 • دهقانی محمدآبادی، محسن مدل‌سازی سوانح بالگرد با رویکرد مبتنی بر حالت با استفاده از یادگیری ماشینی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]
 • دوستدارر، محمد مهدی تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • دولت‌آبادی فراهانی، مرضیه محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]
 • دیدبان، عباس مدلسازی منطقی کامپیوتر پرواز برای تشخیص عملکرد ناصحیح عملگرهای برقی – مکانیکی پرنده‌های بدون سرنشین با استفاده از شبکه‌های پتری [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • دیندارلو، وحید ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]

ذ

 • ذاکری، منیژه مدلسازی رفتار سیستم میکروشتاب‌سنج خازنی شانه‌جانبی در محدودة 1g [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-54]
 • ذاکری، منیژه تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • ذاکری، منیژه مدل سازی سینماتیکی ربات پیوسته تاندونی درکاربردهای فضایی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 233-242]
 • ذاکری، مهناز تاثیر زاویه کایرال بر خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 30-37]
 • ذاکری، مهناز تحلیل رفتار کمانشی نانولوله‌های کربنی با استفاده از مکانیک مولکولی ساختاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 55-64]
 • ذاکری، مهناز بررسی پارامترهای میدان تنش در یک صفحه‌ تقویت شده ترک دار تحت مود ترکیبی I/II [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 93-107]
 • ذاکری، مهناز ارزیابی کارآیی اتصال چسبی با هندسة قوسی در کلاهک یک مخزن کامپوزیتی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 55-63]
 • ذاکری، مهناز طراحی صفحه ایزوگرید با شبکه تقویتی بهینه و ارزیابی تاثیر ترک مرکزی بر رفتار کمانشی آن [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-97]
 • ذبیح پور، محمود تعیین پاسخ خستگی تیر مدور کامپوزیتی با به‌کارگیری یک مدل نوین آسیب کوپلی پیشرو [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 83-94]

ر

 • رئیسی، الناز تحلیل عملکرد پروازی یک پرنده مهاجر به کمک معادلات مکانیک پرواز [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 23-38]
 • رئیسی، کامران مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • رامیار، رامین معرفی و شبیه سازی دو مکانیزم جدید در پایدارسازی کوادروتورها جهت تعقیب مسیر در شرایط اغتشاشی: پایدارساز صلیبی و پاندولی‎‎‎‎‎ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • ربیعیان، حمید تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • رجبی، محمدرضا هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • رجبی زرگرآبادی، مهران کاهش تولید آلایندة اکسید نیتروژن در محفظة احتراق هواچرخشی با استفاده از هوادهی در مجرای سوخت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-51]
 • رحمانی، حامد مدل‌سازی سوانح بالگرد با رویکرد مبتنی بر حالت با استفاده از یادگیری ماشینی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]
 • رحیم مشایی، پیام بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • رحیمی، فاضل اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-75]
 • رحیمی، مجید بررسی عددی تأثیر گرمایش آیرودینامیکی بر روی توزیع دمای داخل کابین پرنده مافوق صوت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 101-113]
 • رحیمی، مهدی مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • رزاقی، مرتضی شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • رزمجویی، محمد بهینه سازی و شبیه سازی گرین ستاره ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای کدهای سرعت ‌بالا [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 23-39]
 • رستمی، محسن طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • رستمی، محسن مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • رشدی دیلمقانی، سپیده شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • رضائی، عرفان طراحی مشاهده گر زمان ثابت برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی کلج، سعید حل عددی عایق فناشونده و کاهش دمای آن با استفاده از مفهوم چاه حرارتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 133-144]
 • رمش، داود طراحی الگوریتم عیب‌یابی یک موتور سوخت مایع بر پایة شبکة عصبی با هدف طبقه‌بندی و شناسایی محل و مقدار عیب [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]
 • رمضانی‌زاده، مهدی بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • رمضانی زاده، مهدی بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جت های مهارکننده و جت اصلی در طرح جت های ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 2-11]
 • رنجبر، محمدعلی طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • رهی، عباس تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • روزبهانی، مجید بررسی عددی تاثیر هندسه نازل انژکتور دیزل و فاصله سوزن بر شکل گیری افشانه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 237-245]
 • روشنیان، جعفر تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • روشنی‌یان، جعفر بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی حامل انسان با استفاده از روش همه در یک مرحله و الگوریتم شبیه‌سازی سرد‌ شدن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • روشنی‌یان، جعفر تخمین برخط مقاوم اغتشاشات مداری با استفاده از تئوری مدلغزشی مرتبة 2 برای یک ماهواره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 45-53]
 • ریاضی، روزبه پیش‌بینی جدایش جریان در مجرای توربینی فشارپایین در شرایط طراحی و دور از نقطة طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-69]
 • ریاضی، روزبه استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-94]
 • ریاضی، روزبه پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • ریاضی، روزبه توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • ریزه وندی، سیروس تحلیل، بررسی و شبیه‌سازی بازگشت فنری در فرایند خمکاری غلتکی در تولید پوستة منحنی با شعاع متغیر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 23-33]

ز

 • زارع، محمد حسن مدل تحلیلی برای پیش بینی توزیع تنش در کامپوزیت های لاستیکی تقویت شده با الیاف آرامید با در نظر گرفتن فاز واسط [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 99-111]
 • زارع، هادی بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی حامل انسان با استفاده از روش همه در یک مرحله و الگوریتم شبیه‌سازی سرد‌ شدن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • زارع، هادی استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-94]
 • زارع، هادی پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • زارع، هادی توسعة حل تحلیلی رفتار دینامیکی بال‌زن انعطاف‌پذیر تحت اثر نیروهای اینرسی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 7-17]
 • زارعی، سامان ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]
 • زاهدزاده، مصطفی مطالعه عددی تأثیر پاشش متقاطع جت هوا قبل از جت سوخت در جریان هوای عبوری مافوق صوت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 185-196]
 • زاهدزاده، مصطفی بررسی تأثیر قطر پاشش بر مشخصات حوزه جریان پاشش متقاطع در جریان هوای عبوری فراصوت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • زاهدنمازی، منا شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]
 • زردشتی، رضا طراحی مدار انتقال LEOبه ماه با استفاده از نقاط لاگرانژی سیستم زمین- ماه در حضور اغتشاشات [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 193-206]
 • زردشتی، رضا توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • زمانی، احسان بررسی تحلیلی جذب انرژی و آسیب لایه‌لایه‌شدگی در صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با نانوذرات تحت برخورد سرعت بالا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 35-50]
 • زمانی، جمال بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 38-45]
 • زمانی، جمال پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]
 • زمانی، محمدرضا تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازة استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • زمانی قراقوشی، علی اثر انحنای تیغه‌های روتور و نازل بر روی عملکرد توربین محوری یک موتور توربوجت در نقطه طرح [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 41-51]
 • زنجیریان، ابراهیم مطالعه تجربی وابستگی سرعت صوت پیشرانه جامد به فشار به روش التراسونیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 46-59]
 • زنگنه، حامد بررسی عددی سه بعدی خنک کاری بازیابی در موتور موشک سوخت مایع [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 47-57]
 • زینلی، محمد حسین بررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافته [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 89-99]

س

 • ساداتی، سید حسین کنترل ‌پرواز مبتنی بر وارون‌دینامیک تطبیقی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 7-16]
 • ساداتی، سید حسین بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • ساداتی، سید حسین بررسی تأثیر مکانیسم گام متغیر در توسعه عملکرد ربات پرنده چهارپره با استفاده از واپایشگر خطی‌سازی بازخورد [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • ساداتی، سید حسین ردگیری و تعقیب سه‌بعدی هدف مانوری هوایی با استفاده سنسور تصویری [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]
 • ساداتی، سید حسین طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره [(مقالات آماده انتشار)]
 • ساداتی، سید حسین هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • ساداتی، سیدحسین هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • سازش، سعید تحلیل اثر لقی بر ناپایداری بالواره دو درجه آزادی در جریان تراکم‌ناپذیر زیر صوت [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 23-29]
 • سالاروند، حمید استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-76]
 • سامانی، نسترن طراحی مسیر بهینه برای ربات فضایی شناور - آزاد در حرکت نقطه به نقطه به روش غیرمستقیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 17-30]
 • سام دلیری، امید بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • سبزه‌پرور، مهدی تخمین مودهای پروازی هواپیما با استفاده از انتقال هیلبرت - هوانگ [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 35-53]
 • سبزی، سیاوش بررسی تاثیر خروج از مرکز و نسبت جرمی جرم‌های اصلی بر ساختار مدارهای لیاپانوفی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 153-163]
 • سپهر افغان، اشکان بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • ستاینده، سید محمد رضا طراحی قانون هدایت بهینة غیرخطی برای اهداف با مانور بالا براساس روش معادلات ریکاتی وابسته به حالت [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 93-107]
 • ستاینده، سیدمحمدرضا به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • سرافراز، یاسین بررسی تأثیر مکانیسم گام متغیر در توسعه عملکرد ربات پرنده چهارپره با استفاده از واپایشگر خطی‌سازی بازخورد [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • سعادت، سپهر طراحی یک چندپره هیبرید سنگین‌وزن با برد و قابلیت حمل بار بالا جهت استفاده در مدیریت بحران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • سعیدی، محمد بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 125-139]
 • سقازاده ماهانی، زهرا بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • سلطانی احمدی، حامد شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • سلیمانی، بهنام تجهیز هواپیمای بوئینگ 707 به سیستم RVSM و آنالیز عدم قطعیت سیستم ارتفاع‌سنجی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-39]
 • سلیمی، محمدرضا بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • سلیمی، محمدرضا بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جت های مهارکننده و جت اصلی در طرح جت های ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 2-11]
 • سلیمی، محمدرضا مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • سلیمی، محمدرضا بررسی تاثیر استفاده نازل مارپیچ و افزایش فشار تزریق بر مشخصات خروجی و آلایندگی‌ محفظه احتراق [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • سمیع پور، سجاد طراحی و توسعه فناوری ساخت ستون‌های نگهدارنده آینه همگرای یک رصدخانه فضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سوری، محمد مهدی هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 55-65]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 157-170]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش مطالعه تاثیر فرکانس عملگر جت مصنوعی در بهبود عملکرد آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 161-176]
 • سید شمس طالقانی، سید آرش مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]
 • سینا، سید علی بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 24-32]

ش

 • شاخصی، سعید رفع تداخل و عدم برخورد سه بعدی بین چندین پرنده براساس اولویت پروازی با استفاده از نظریه بازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • شاکرمی، نگار شبیه سازی عددی و تحلیل پارامتری یک لوله حرارتی جهت کاربرد در سامانه های هوافضایی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 247-260]
 • شاه‌حیدری، منوچهر استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-76]
 • شاهمیری، فرید بررسی تأثیر مکانیسم گام متغیر در توسعه عملکرد ربات پرنده چهارپره با استفاده از واپایشگر خطی‌سازی بازخورد [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 71-82]
 • شاهوردی، امیرمهدی تحلیل حساسیت مشخصه‌های ارتعاشی جهت تشخیص موقعیت عیب نابالانسی جرمی پره بالگرد با استفاده از نمودار توزیع وزن‌های شبکه عصبی خودسازمان‌ده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهوردی، حسین تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-16]
 • شایانمهر، مهدی تاثیر زاویه کایرال بر خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 30-37]
 • شایانمهر، مهدی بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • شریعتی، محمود مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]
 • شریعتی، محمود تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • شریعتی کوهبنانی، زهرا مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]
 • شعاران، مریم فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]
 • شفائی روشنی، مازیار بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]
 • شفایی روشنی، مازیار بررسی تجربی و عددی تأثیر شرایط جریانی و هندسی اتمایزر هوا - وزش بر مشخصات اسپری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 41-53]
 • شفقت، سلمان تحلیل غیرخطی فلاتر جسم آزاد در هواپیما با بال منعطف [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 191-204]
 • شفیعی دهج، محمد بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • شفیعی دهج، محمد شبیه‌سازی جریان گذرای دوفازی در یک پمپ گریز از مرکز در بازه زمانی راه‌اندازی و بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد پمپ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 77-87]
 • شکراللهی، سعید بررسی ارتعاشات آزاد غیرخطی تیر نانوکامپوزیتی با روش شبیه‌سازی چند مقیاسه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 65-75]
 • شکرالهی، سعید تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]
 • شمس، محمدحسین بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • شهبازی، حامد بررسی تحلیلی عملکرد الگوریتم‌های فرا ابتکاری بر بهینه‌سازی عملکرد کنترلر پهپاد چهارروتوره [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 55-66]
 • شهبازی، محمد بهینه سازی و شبیه سازی گرین ستاره ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای کدهای سرعت ‌بالا [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 23-39]
 • شهداد، محمد حسین بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • شهریاری، آیدا بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • شهریاری، بهروز طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-98]
 • شهریاری، بهروز بهبود عملکرد و توزیع دمای خروجی محفظه احتراق یک موتور توربوجت در شرایط پروازی مختلف با ارتقای کمپرسور [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 69-81]
 • شهریاری، بهروز بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-65]
 • شهریاری، بهروز تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • شهریاری، بهروز اثر انحنای تیغه‌های روتور و نازل بر روی عملکرد توربین محوری یک موتور توربوجت در نقطه طرح [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 41-51]
 • شهریاری، بهروز شبیه‌سازی عددی ایمپلر توربین جریان شعاعی موتور توربینی هوایی در نقطه طرح و خارج از طرح [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 7-23]
 • شهریاری، مهران بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • شیبانی، ایوب طراحی سیستم کنترل وضعیت یک ماهواره‌بر با بوسترهای جانبی در معرض ارتعاشات در فضای زیرباند مستقیم [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 7-16]
 • شیرزادی، صبا طراحی صفحه ایزوگرید با شبکه تقویتی بهینه و ارزیابی تاثیر ترک مرکزی بر رفتار کمانشی آن [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 83-97]
 • شیرنژاد، محسن بررسی تجربی تأثیر استفاده از ذرات نانواکسید آهن بر عملکرد و آلایندگی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت دوگانه بنزین در ترکیب با دی متیل اتر و سوخت پایه بنزین [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 261-271]
 • شیشه ساز، محمد بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-51]

ص

 • صابری مقدم، علی شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 69-83]
 • صادقی، علی اکبر تحلیل سینماتیک معکوس، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل یک سکوی سه درجه آزادی ردیاب اهداف هوایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-24]
 • صادقی، محمد بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • صادقی تکاسی، میلاد طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • صادقی نژاد، محمد سهیل تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • صبوحی، زهیر بهینه سازی و شبیه سازی گرین ستاره ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر مبنای کدهای سرعت ‌بالا [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 23-39]
 • صبور، محمدحسین توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • صبوری دارابی، ابراهیم طراحی مدار انتقال LEOبه ماه با استفاده از نقاط لاگرانژی سیستم زمین- ماه در حضور اغتشاشات [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 193-206]
 • صحرائی، حجت اله تضمین امنیت فضایی کشور در کشاکش تقابل نظریه استفاده صلح‌آمیز از فضا و رویکرد تسلیحاتی نمودن آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 213-224]
 • صداقت، احمد تعیین نقطه آغاز گذار از جریان آرام به آشفته حول یک هوابر با استفاده از حل عددی معادله پایداری اور - سامرفلد و اعمال پروفیل‌های سرعت عددی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 52-61]
 • صفرآبادی فراهانی، مجید مطالعة اجزای محدود مود شکست و تأثیر پارامترهای مؤثر بر استحکام اتصالات سازة ساندویچی به‌کاررفته در ماهواره [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 103-115]
 • صمدزادگان، فرهاد طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز، پیش‌کاوی و پردازش مشاهدات سماوی با هدف تعیین اتوماتیک وضعیت، آزیموت و موقعیت محلی سکوهای متحرک [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 3-16]
 • صیادی، امیر تدوین الگوریتم حرکتی بهینه خطی شبیه ساز پرواز شش درجه آزادی با در نظر گرفتن محدوده فضای کاری سامانه حرکتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • صیامی، مجید مدلسازی رفتار سیستم میکروشتاب‌سنج خازنی شانه‌جانبی در محدودة 1g [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-54]

ض

 • ضمیری، امین بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 38-45]

ط

 • طائی، حجت مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 87-101]
 • طائی، حجت به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • طالبی توتی، روح اله حل سه بعدی ارتعاشات آکوستیکی یک پوسته‌ استوانه‌ای در مجاورت یک جریان فروصوت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 243-254]
 • طاهری، محمدرضا طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، مهرداد طراحی، کنترل و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌سازی تعقیب شی هدف متحرک با استفاده از پردازش تصویر [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 165-175]
 • طربی، عباس شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 117-127]
 • طریحی، محمدرضا تحلیل و شبیه‌سازی عملکرد کانال ارتباطی پهپاد ارتفاع بلند چند آنتنی با در نظر گرفتن شرایط جوی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • طلوعی، حجت بررسی عددی اثر هندسه اسلات بر روی عملکرد دهانه ورودی هوای فراصوت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-159]
 • طلوعی، علیرضا شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]
 • طلوعی، علیرضا طراحی بهینه سامانه کنترل پیشرانش تک مؤلفه‌ای‏ آب‌اکسیژنه برای یک سامانه انتقال مداری ماهواره تحت عدم قطعیت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 177-192]
 • طلوعی، علیرضا شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]
 • طلوعی، علیرضا کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • طلوعی، علیرضا طراحی و توسعه فناوری ساخت ستون‌های نگهدارنده آینه همگرای یک رصدخانه فضایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهوری، مالک بهینه‌سازی طراحی سیستم‌های پیچیدة مهندسی برای عملیات در شرایط عدم قطعیت - به‌کارگیری مدل در طراحی یک سامانة سنجش از دور راداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 51-65]
 • طیبی رهنی، محمد بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • طیبی رهنی، محمد بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جت های مهارکننده و جت اصلی در طرح جت های ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 2-11]
 • طیبی رهنی، محمد بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]

ظ

 • ظاهری، علیرضا تضمین امنیت فضایی کشور در کشاکش تقابل نظریه استفاده صلح‌آمیز از فضا و رویکرد تسلیحاتی نمودن آن [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 213-224]
 • ظهیری پور، سید علی بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 63-70]
 • ظهیری پور، سید علی استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 153-163]
 • ظهیری پور، سید علی تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • ظهیری پور، سید علی ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک [دوره 12، شماره 2، 1402]

ع

 • عابدی نژاد، محمد صادق تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • عارفخانی، حامد طراحی الگوریتم‌های کنترل موقعیت و وضعیت مبتنی بر بهینه‌سازی تکاملی و فازی برای ردیابی مسیر مرجع چهارپره [(مقالات آماده انتشار)]
 • عاروان، مجید بهینه‌سازی شکل یک تیر تک لایه پیزوالکتریک برداشت کننده انرژی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 255-266]
 • عاصمی، کامران تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • عالمی پروین، سینا پیش‌بینی عددی ویژگی‌های الاستیک کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولولة کربنی با روش چندمقیاسی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 117-128]
 • عبادالهی، سعید کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • عباسعلی، احسان بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • عباسی، ثاراله بررسی اثرات خنک‌کاری لایه‌ای بر مشخصه‌های عملکردی یک توربین محوری [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • عباسی، مجید معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • عباسی، یوسف طراحی سیستم هدایت و کنترل یک ربات‌ هوایی براساس شتاب مسیر مرجع [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]
 • عباسی، یوسف طراحی و تحلیل سیستم خنک کاری و مدیریت حرارت سامانه تولید توان یک پهپاد سبک مجهز به پیل سوختی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 257-269]
 • عبداله‌پور، محمد صادق مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • عبدالهی، سهیلا تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 55-65]
 • عبدالهی‌پور، سهیلا بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه‌بعدی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 7-19]
 • عبدالهی‌پور، سهیلا مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • عبدالهی‌پور، سهیلا مطالعه تاثیر فرکانس عملگر جت مصنوعی در بهبود عملکرد آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 161-176]
 • عبدالهی‌پور، سهیلا مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • عبدالهی پور، سهیلا کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 157-170]
 • عبدلی حسین آبادی، ایوب بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 63-70]
 • عبدلی حسین آبادی، ایوب استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 153-163]
 • عبدلی حسین آبادی، ایوب تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • عبدی، بیژن طراحی بهینة سازة میز پرتاب موشک ماهواره‌بر کشتی - پرتاب به‌روش الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی تبرید تدریجی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-142]
 • عبدی زاده، غلامرضا بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]
 • عدمی، محمود بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • عدمی، محمود اثر انحنای تیغه‌های روتور و نازل بر روی عملکرد توربین محوری یک موتور توربوجت در نقطه طرح [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 41-51]
 • عرب سلغار، علیرضا بررسی انتقال حرارت جابه‌جایی آزاد محفظة پرشده از نانوسیال با یک مانع با طول متغیر و تحت میدان مغناطیسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 29-44]
 • عربی، حسین بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • عربیان آرانی، علی روابط تقریبی فاصلة خطای هدایت تناسبی ناشی از تأخیر زمانی خالص مبتنی بر تحلیل بدترین شرایط [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-62]
 • عزیزی، مهرانعلی به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • عزیزی مقدم، حسین طراحی و ساخت مبدل دنبال کنندة جذب حداکثر توان براساس روش ولتاژ ثابت، جهت کاربرد در زیربخش تغذیة نانو ماهواره [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-21]
 • عسکری، عبدالرضا هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • عطایی، ابراهیم مطالعه تجربی وابستگی سرعت صوت پیشرانه جامد به فشار به روش التراسونیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 46-59]
 • عظیمی، اتابک طراحی سامانه کنترلی کشتی هوایی جهت عبور از قیچی باد با رویکرد برنامه‌ریزی بهره دینامیکی [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 31-45]
 • عظیمی، میثم جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]
 • عظیمی، میلاد کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]
 • عظیمی، میلاد کنترل فعال ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر با الگوریتم‏‏های مقاوم و مود لغزشی ترمینال سریع غیرتکین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 129-140]
 • عظیمی راد، وحید تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • عفیفی، احمد معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • علیپور، کریم اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-75]
 • علیزاده، علی تحلیل حساسیت دیفرانسیلی میکروژیروسکوپ ارتعاشی سه درجه آزادی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 121-130]
 • علیزاده پهلوانی، محمد رضا معرفی مبدل چند خروجی SIMO و طراحی کنترل‌کنندة چندمتغیره به‌منظور به‌کارگیری در واحد ناوبری اینرسی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 125-139]
 • علیزاده پهلوانی، محمدرضا طراحی و ساخت مبدل دنبال کنندة جذب حداکثر توان براساس روش ولتاژ ثابت، جهت کاربرد در زیربخش تغذیة نانو ماهواره [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 7-21]
 • علیزاده پهلوانی، محمدرضا طراحی نظام‌مند مبدل‌های واحد توزیع توان نانوماهواره با تدوین الگوریتم حلقه‌بسته [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 79-95]
 • علیزاده رکن آبادی، محمدحسین استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • عندلیب، امیر انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]

غ

 • غفاری، ولی اله طراحی قانون هدایت پیش‌بین در یک مساله هدایت دو بعدی با وجود محدودیت در شتاب ورودی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 169-178]
 • غلامی، امیر هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • غیور، علیرضا بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 125-139]
 • غیور، مصطفی تأثیر اصطکاک و لقی در یاتاقان های کمکی بر ارتعاشات آشوبناک یک روتور هم محور با یاتاقان های مغناطیسی فعال [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 7-21]

ف

 • فاتحی، محمد طراحی بهینه سامانه کنترل پیشرانش تک مؤلفه‌ای‏ آب‌اکسیژنه برای یک سامانه انتقال مداری ماهواره تحت عدم قطعیت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 177-192]
 • فاضلی، حمید بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • فاضلی، حمید تحلیل عددی و تجربی فناشوندگی در نازل‌های گرافیتی موتورهای سوخت جامد [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 17-28]
 • فانی صابری، فرهاد طراحی کنترل کننده وضعیت برای مانورهای زاویه بزرگ یک ماهواره با در نظر گرفتن اثر مدل دقیق و محدودیت های چرخ‌های عکس العملی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 20-30]
 • فایض، محمد صادق ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • فتاحی ثانی، محمد فرود خودکار پرنده بدون سرنشین با استفاده از بینایی ماشین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 77-90]
 • فتحعلی، مانی بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی موتور پالس جت بدون دریچه روی تراست [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 89-101]
 • فتحعلی، مانی اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • فتحی، محمد مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • فتحی، محمد طراحی مشاهده گر زمان ثابت برای سیستم کنترل وضعیت ماهواره های انعطاف پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرج الهی، امیرحمزه مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون نازل افشانه بر رفتار فواره سوخت های موتور دیزل و بیودیزل [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 65-76]
 • فرج الهی، امیرحمزه طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • فرج الهی، امیرحمزه مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • فرج الهی، امیرحمزه بررسی تاثیر استفاده نازل مارپیچ و افزایش فشار تزریق بر مشخصات خروجی و آلایندگی‌ محفظه احتراق [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • فرجی، محمد تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • فرح بخش، حسن محاسبة ضرایب شدت تنش ترک‌های سه بعدی نیم بیضوی در لوله‌های با درز جوش طولی تحت بارگذاری مود ترکیبی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 71-82]
 • فرخ، عطیه بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • فرخ، مجتبی بهینه‌سازی شکل یک تیر تک لایه پیزوالکتریک برداشت کننده انرژی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 255-266]
 • فرخی، رضا طراحی الگوریتم عیب‌یابی یک موتور سوخت مایع بر پایة شبکة عصبی با هدف طبقه‌بندی و شناسایی محل و مقدار عیب [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 109-119]
 • فرخی، متین بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 133-151]
 • فرسادی، تورج بررسی رفتار آیروالاستیک بال کامپوزیتی در جریان تراکم‌پذیر [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 24-32]
 • فرقدانی، محمد حسین تدوین نرم‌افزار بهینه سازی طراحی برای یک نوع هواپیمای هوانوردی عمومی با نگرش چندموضوعی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 91-107]
 • فرهادی‌آذر، روزبه بررسی اثرات نسبت چگالی بر رفتار جت تزریق شده در داخل جریان آشفته‌ی داغ با استفاده از مدل‌های آشفتگی مختلف [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 2-14]
 • فرهادی آذر، روزبه بررسی اختلاف نسبت سرعت بین جت های مهارکننده و جت اصلی در طرح جت های ترکیبی سه گانه برای بهبود اثربخشی خنک کاری لایه ای با استفاده از رهیافت ال.ای.اس [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 2-11]
 • فرهنگ لاله، فرهاد ارزیابی عددی ارتعاشات انتقالی در پایداری ماهواره با بوم گرادیان تلسکوپی و تعیین پارامترهای هندسی طراحی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 205-218]
 • فضلی، نورالدین معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • فضلی خانی، سعید بررسی تجربی و عددی هیدرودینامیک انژکتور مارپیچی و ارائة پارامترهای حل سازگار با مشخصات اسپری [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 7-23]
 • فکور، مهدی محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]
 • فکور، مهدی توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • فکور، مهدی بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • فلاحیان، امیر مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]
 • فولادی، نعمت اله مطالعه تجربی و عددی فرایند راه‌اندازی تست نازل سهموی در محیط شبیه‌ساز ارتفاع بالا [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 39-52]
 • فیروزی، رضا مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون نازل افشانه بر رفتار فواره سوخت های موتور دیزل و بیودیزل [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 65-76]
 • فیروزی، رضا مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • فیروزی، رضا بررسی تاثیر استفاده نازل مارپیچ و افزایش فشار تزریق بر مشخصات خروجی و آلایندگی‌ محفظه احتراق [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 85-106]
 • فیضیان، مهدی ارزیابی رفتار گردابه‌های بال مثلثی در زوایای حملة بالا با آشکارسازی لیزری و حل عددی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 21-33]

ق

 • قادری، فاطمه کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • قادری، مجید بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • قارایی، امین تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • قاسملو، سجاد شبیه سازی جدایش بوسترهای جانبی از ماهواره بر در جو غلیظ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 49-60]
 • قاسملو، سجاد حل عددی عایق فناشونده و کاهش دمای آن با استفاده از مفهوم چاه حرارتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 133-144]
 • قاسملو، سجاد تحلیل آیرودینامیکی یک کپسول بازگشت به جو با در نظرگرفتن انتقال حرارت تشعشعی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-183]
 • قاسملو، سجاد بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]
 • قاسملو، سجاد بررسی عددی شار حرارتی وارد بر سطح اجسام ابرصوتی با در نظر گرفتن تجزیه هوا [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، حجت مطالعه تجربی وابستگی سرعت صوت پیشرانه جامد به فشار به روش التراسونیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 46-59]
 • قاسمی، رضا شبیه‌سازی الگوریتم‌های جستجو در پایگاه‌داده به‌منظور افزایش سرعت شناسایی ستاره [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 115-130]
 • قاسمی، رضا کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • قجر، ارسلان بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • قدیری، حسین توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • قدیری معصوم، نورالدین تعیین تجربی نرخ پسروی سوخت پلی‌اتیلن با پاشش محوری اکسیژن گازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • قدیمی، زهرا مطالعه‌ی رفتار الکترو‌ترمو‌مکانیکی پوسته‌های پیزوالکتریک با استفاده از تحلیل هم‌هندسه [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 83-91]
 • قره‏ باغی، حسین تعیین پارامترهای شکست یک استوانه جدار نازک تحت فشار در حضور تنش‏های پسماند جوشکاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-87]
 • قمریان، علی تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 67-79]
 • قمری زاده، مجتبی بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • قنادپور، سید امیر مهدی بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 93-102]
 • قنبرپوراصل، حبیب طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاویه‌سنج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 60-68]
 • قنبری، مرتضی طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • قنبری مطلق، احمد کنترل جریان به روش میدان مگنتوهیدرودینامیک در ورودی هوای فراصوت [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 157-170]
 • قهرمانی، نعمت اله بهینه‌سازی ارتفاع مداری یک ماهواره‌بر با بهره‌گیری از کنترل افق محدود غیرخطی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 145-155]
 • قیدر خلجانی، جعفر بهینه‌سازی طراحی سیستم‌های پیچیدة مهندسی برای عملیات در شرایط عدم قطعیت - به‌کارگیری مدل در طراحی یک سامانة سنجش از دور راداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 51-65]

ک

 • کارآموز، محمدرضا طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-98]
 • کارآموز راوری، محمدرضا بررسی تاثیر شکل حفرات بر میزان جذب انرژی ساختارهای مشبک دو بعدی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 41-53]
 • کارآموز راوری، محمدرضا ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]
 • کاظمی اسفه، مجید تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 73-86]
 • کاظمی سرشت، سعید مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 91-106]
 • کاظمی فر، امید هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]
 • کبیری عطاآبادی، عبدالرضا تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کرباسیان، مهدی تبیین رفتار نرخ خطر عملکرد بالستیک داخلی یک سلاح کالیبر بزرگ براساس تحلیل مدل‌های بهینة قابلیت اطمینان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 89-101]
 • کرباسیان، مهدی تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • کردجزی، حسین طراحی مدار انتقال LEOبه ماه با استفاده از نقاط لاگرانژی سیستم زمین- ماه در حضور اغتشاشات [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 193-206]
 • کریمی، جلال بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 129-141]
 • کریمی، جلال ردگیری و تعقیب سه‌بعدی هدف مانوری هوایی با استفاده سنسور تصویری [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]
 • کریمی، جلال طراحی کنترل تحمل‌پذیر خطای ماهواره مبتنی بر روش همواری دیفرانسیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، جلال هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کریمی، حسن تحلیل دینامیکی فرآیند گذرای موتور سوخت مایع RL-10 [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 197-207]
 • کریمی گوارشکی، محمد حسین بهینه‌سازی طراحی سیستم‌های پیچیدة مهندسی برای عملیات در شرایط عدم قطعیت - به‌کارگیری مدل در طراحی یک سامانة سنجش از دور راداری [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 51-65]
 • کریمی مزرعه شاهی، حسن بررسی حساسیت پارامترهای المان جاذب پوگو بر فرکانس طبیعی سامانه پیشران مایع [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 59-68]
 • کشاورز روبهقانی، احمدرضا ساخت و مشخصه‌یابی ساختار‌های مشبک فلزی به روش تولید افزودنی غیر‌مستقیم [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 207-220]
 • کشته گر، بهروز طراحی بهینه سامانه کنترل پیشرانش تک مؤلفه‌ای‏ آب‌اکسیژنه برای یک سامانه انتقال مداری ماهواره تحت عدم قطعیت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 177-192]
 • کلهر، احمد استفاده از فیلتر فعال جرم- نقطه برای تطبیق تصاویر راداری با نقشه عوارض زمین [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 40-51]
 • کلینی، ایمان استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-94]
 • کمالی مقدم، رامین ارزیابی رهیافت URANS در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 25-39]
 • کنکاشور، محمدرسول طراحی کنترل‌کننده تطبیقی بهینه بدون مدل برای باز پیکربندی آرایش پروازی ماهواره‌ها با یادگیری تقویتی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 41-60]
 • کوثری، امیررضا محاسبة طول عمر بالستیکی ماهواره توسط روش‌های عددی تحت تأثیر زاویة حمله و گشتاورهای ائرودینامیکی [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 7-18]
 • کوثری، امیررضا توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • کوثری، امیررضا بهبود زمان تکمیل فرایند طراحی بالگرد ترابری با استفاده از روش مبتنی بر ماتریس تبدیل کار [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 109-123]
 • کوثری، امیررضا رفع تداخل و عدم برخورد سه بعدی بین چندین پرنده براساس اولویت پروازی با استفاده از نظریه بازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • کوثری، امیررضا بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • کوچک زاده، محمد علی تحلیل ارتعاشات غیرخطی پوسته استوانه‌ای دو سرگیردار ساخته شده از مواد مرکب [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 52-61]
 • کیانی، پیام بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 93-102]

گ

 • گلستانی، علی بررسی عددی عملکرد یک هواپیمای آموزشی در شرایط اسپین توسعه یافته [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 89-99]
 • گلی، سلمان برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]

ل

 • لامعی، سعید مدلسازی رفتار سیستم میکروشتاب‌سنج خازنی شانه‌جانبی در محدودة 1g [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 45-54]
 • لیوانی، مصطفی تحلیل سه بعدی خمش صفحات ضخیم قطاع دایره ای مدرج تابعی چندجهته [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 113-124]
 • لیوانی، مصطفی تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی هدفمند معیوب با رویه‌های پیزوالکتریک با استفاده از تئوری هایپربولیک جدید [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]

م

 • مؤیدی، محمد کاظم الگوی رتبه‌کاستة طراحی معکوس و تحلیل جریان سیال با بهره‌گیری از مودهای ترکیبی هندسه و میدان جریان بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 93-103]
 • مانی، محمود بررسی اثر صدمه بر مشخصات ائرودینامیکی بال با در نظر گرفتن آثار جریان سه‌بعدی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 7-19]
 • مانی، محمود بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 125-139]
 • مانی، محمود مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • مبینی بیدگلی، مریم کنترل ‌پرواز مبتنی بر وارون‌دینامیک تطبیقی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 7-16]
 • محامدپور، کمال فرم بستة تعیین موقعیت اهداف هوایی در طرحی جدید از مسئلة مقید هندسی بر مبنای اندازه‌گیری‌های جهت‌یابی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 63-71]
 • محبوبی اسفنجانی، رضا جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]
 • محجوب مقدس، سعید استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • محررزاده کرد، سحر بررسی خواص مکانیکی مواد مدرج پله‌ای پایه پلیمری تقویت شده با نانو لوله کربن با استفاده از آزمون خمش سه نقطه‌ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 67-76]
 • محمدپور، مجتبی آنالیز پیش‌بینی روند خرابی و تعمیرپذیری یک موتور مینی‌توربوفن از منظر داده‌های آماری به‌منظور کاربرد در یک پهپاد [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 29-44]
 • محمد پور فتاحی، اصغر پیش‌بینی عددی ویژگی‌های الاستیک کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولولة کربنی با روش چندمقیاسی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 117-128]
 • محمدخانلو، حشمت اله تأثیر اصطکاک و لقی در یاتاقان های کمکی بر ارتعاشات آشوبناک یک روتور هم محور با یاتاقان های مغناطیسی فعال [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 7-21]
 • محمدخانی، حسن قانون هدایت مود لغزشی مرتبه دوم نرم به‌همراه رؤیت‌گر اغتشاش در برابر اهداف دارای مانور بالا با زاویه برخورد معین [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 109-124]
 • محمد علیها، محمدرضا محاسبة ضرایب شدت تنش ترک‌های سه بعدی نیم بیضوی در لوله‌های با درز جوش طولی تحت بارگذاری مود ترکیبی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 71-82]
 • محمدعلیها، محمدرضا تعیین پارامترهای شکست یک استوانه جدار نازک تحت فشار در حضور تنش‏های پسماند جوشکاری [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 77-87]
 • محمدکریمی، حامد استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • محمدلو، سعید طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاویه‌سنج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 60-68]
 • محمدی، آرش مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 91-106]
 • محمدی، احسان کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی و بهینه‌یابی پارامترهای کنترل‌کننده فازی تناسبی - مشتقی (جهت تنظیم سوخت موتور توربوجت) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 3-12]
 • محمدی، بیژن بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • محمدی، مسعود پیش‌بینی جدایش جریان در مجرای توربینی فشارپایین در شرایط طراحی و دور از نقطة طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-69]
 • محمدی، مسعود توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • محمدی بادیزی، ندا بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • محمدی پور، رضا بررسی تحلیلی جذب انرژی و آسیب لایه‌لایه‌شدگی در صفحات کامپوزیتی تقویت‌شده با نانوذرات تحت برخورد سرعت بالا [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 35-50]
 • محمدی ده آبادی، عباسعلی ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • محمدی قناتغستانی، محمد طراحی کنترلر برگشت به عقب تقویت‌شدة تطبیقی و مقاوم برای ربات‌های پرندة چهارملخه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 109-120]
 • محمودزاده، سجاد بررسی تجربی و عددی تأثیر شرایط جریانی و هندسی اتمایزر هوا - وزش بر مشخصات اسپری [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 41-53]
 • محمودنیا، ابوالفضل ارتقای قابلیت اطمینان زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 62-68]
 • محمودی، ,علی بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • محمودی، علی تدوین الگوریتم حرکتی بهینه خطی شبیه ساز پرواز شش درجه آزادی با در نظر گرفتن محدوده فضای کاری سامانه حرکتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • محمودی، مصطفی تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • محمودی، مصطفی مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • مختاری، علیرضا طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • مختاری، میرابوالفضل طراحی، کنترل و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌سازی تعقیب شی هدف متحرک با استفاده از پردازش تصویر [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 165-175]
 • مختاری، میرابوالفضل طراحی کنترلر مقاوم مبتنی بر تخمین تأخیر زمانی بالگرد سه درجه آزادی به همراه بهره های تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]
 • مختاری، میرابوالفضل شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 97-109]
 • مختاری، میرابوالفضل طراحی کنترل تحمل‌پذیر عیب برای سیستم چهار پره به‌منظور تحمل عیب‌های عملگری [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 25-40]
 • مدنی، افشین بررسی اثر محل قرارگیری سامانه کنترلی اسپلیت درگ رادر در طول دهانه بال یک هواپیمای بال‌پرنده بر گشتاورهای گردشی و غلتشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]
 • مدنی، افشین کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • مدنی، ساجده بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفادة همزمان نانوسیال و لولة حرارتی با سه اواپراتور [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-54]
 • مدنی، محمدحسین تحلیل و شبیه‌سازی عملکرد کانال ارتباطی پهپاد ارتفاع بلند چند آنتنی با در نظر گرفتن شرایط جوی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • مرادی شهربابکی، حجت اله افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • مرادی نافچی، فائزه تحلیل انرژی و اگزرژی الکترولایزر غشا پلیمری در ترکیب با سیستم متمرکزکنندة خورشیدی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 103-115]
 • مرتضایی، مهرزاد بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 133-151]
 • مرتضوی، محمد رضا شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-23]
 • مرتضوی، محمدرضا مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • مرتضوی، مهدی شناسایی مدل دینامیکی هواپیما با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 15-23]
 • مرتضوی، مهدی هدایت گروهی هواپیما‌های بی‌سرنشین با آراﻳش رهبر - پیرو به‌کمک کنترل PID - فازی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 29-40]
 • مرتضوی، مهدی هدایت برخط هواپیمای بی سرنشین جهت اجتناب از تهدیدهای شبکه ای [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 125-136]
 • مرتضوی منش، محمد هادی بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-65]
 • مردانی، عباس تأثیر جت خلاف جریان پالسی بر عملکرد ائروترمودینامیکی برای یک کپسول بازگشتی مافوق صوت [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 55-65]
 • مروج برزانی، سید حسین تحلیل ناپایداری فلاتر یک بال مرفینگ در جهت تغییر طول دهانه تحت تاثیر پارامترهای مختلف [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 7-16]
 • مروی، مرتضی الگوی رتبه‌کاستة طراحی معکوس و تحلیل جریان سیال با بهره‌گیری از مودهای ترکیبی هندسه و میدان جریان بر مبنای روش تجزیه متعامد بهینه [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 93-103]
 • مزینی، ناصر طراحی کنترل‌کننده تطبیقی بهینه بدون مدل برای باز پیکربندی آرایش پروازی ماهواره‌ها با یادگیری تقویتی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 41-60]
 • مستوفی زاده، علیرضا بهینه‌سازی چندهدفة سه‌بعدی خنک‌کاری لایه ای در یک پرة توربین فشاربالا با استفاده از الگوریتم ژنتیک - شبکة عصبی مصنوعی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 117-128]
 • مستوفی زاده، علیرضا شبیه سازی عددی الگوهای جریان دو فازی در سیستم محافظت از یخ زدگی جریانی هواپیما به روش حجم سیال [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-156]
 • مستوفی زاده، علیرضا ارزیابی مدل‌های آشفتگی K-ℰ در تحلیل عددی جدایش یک محموله از بال دلتا در جریان گذرصوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسرور، فریبرز طراحی یک چندپره هیبرید سنگین‌وزن با برد و قابلیت حمل بار بالا جهت استفاده در مدیریت بحران [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-78]
 • مس فروش، حمید مدلسازی عددی و تجربی اثر الگو های دوخت بر عملکرد حرارتی عایق‌های چندلایه [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 7-21]
 • مسکینی، محمد تحلیل ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی هدفمند معیوب با رویه‌های پیزوالکتریک با استفاده از تئوری هایپربولیک جدید [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 205-219]
 • مسیبی، مسعود طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • مسیبی، مسعود بررسی اثر بریدگی های دایره ای اسپار جلویی بال بر دقت داده های پل های کرنش سنجی برای استخراج بار برشی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]
 • مشرف، مهدی مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • مصدری، مهران بررسی تجربی آثار سرش جانبی بر مشخصه‌های ائرودینامیکی استاتیکی و اندازه‌گیری مشتقات دینامیکی طولی مدل هواپیمای بال مثلثی [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 77-92]
 • مصدری، مهران تصحیح آثار دیواره برای یک ایرفویل در جریان مادون‌ صوت [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 7-22]
 • مصطفوی، علیرضا شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • مصطفی‌پور، امیر ارزیابی حوزة فرکانس خرابی تیر کامپوزیتی در تست خمش سه‌نقطه توسط روش اکوستیک امیشن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 77-87]
 • مظاهری، حکیمه برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]
 • مقیمی اسفند آبادی، محمد حسین بررسی اثر محل قرارگیری سامانه کنترلی اسپلیت درگ رادر در طول دهانه بال یک هواپیمای بال‌پرنده بر گشتاورهای گردشی و غلتشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 25-37]
 • ملایی، محمد علی شبیه‌سازی جریان گذرای دوفازی در یک پمپ گریز از مرکز در بازه زمانی راه‌اندازی و بررسی پارامترهای مؤثر بر عملکرد پمپ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 77-87]
 • ملک‌زاده، مریم کنترل فعال مقاوم ارتعاشات یک ماهوارة انعطاف‌پذیر غیرخطی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 35-44]
 • ملک زاده فرد، کرامت ارائه حل تحلیلی برای ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی ضخیم با هسته انعطاف پذیر به کمک تئوری مرتبه بالا و روش سفتی دینامیکی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 37-48]
 • منتظری، مرتضی کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی و بهینه‌یابی پارامترهای کنترل‌کننده فازی تناسبی - مشتقی (جهت تنظیم سوخت موتور توربوجت) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 3-12]
 • منتظری، مرتضی طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • مندعلی، مهدی مدل تحلیلی برای پیش بینی توزیع تنش در کامپوزیت های لاستیکی تقویت شده با الیاف آرامید با در نظر گرفتن فاز واسط [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 99-111]
 • مندعلی، مهدی مطالعه رفتار خمشی تورق در صفحه کامپوزیتی دایروی با استفاده از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه سوم [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 221-231]
 • منشیی، وحید مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • منصوری، حمیده تحلیل آیرودینامیکی یک کپسول بازگشت به جو با در نظرگرفتن انتقال حرارت تشعشعی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-183]
 • منصوری زاده، جواد حل عددی جریان داخلی و تعیین عوامل عملکردی انژکتورهای پیچشی مماسی انتها-باز و انتها-همگرا [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 53-64]
 • منصوری زاده، فرهاد شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 69-83]
 • منصوری موغاری، محمد حسین تولید فرامدل به روش کرایگینگ برای موضوعات سامانه رانشگر تک پیشرانه مایع هیدرازینی با استفاده از روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 53-68]
 • منصوری نژاد، عابدین کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • منهاج، محمد باقر بهبود دقت مدل انتشار خطای ناوبری اینرسی به منظور افزایش کارایی سیستم ناوبری تلفیقی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 63-70]
 • منهاج، محمد باقر استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 153-163]
 • منهاج، محمد باقر تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • مهاجرانی، حمید بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ A356 پس از فرآیند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار و شبیه سازی آن [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 17-28]
 • مهدوی مقدم، حسین بررسی عددی تأثیر میدان مغناطیسی بر شعلة هیدروژن [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 31-40]
 • مهدوی مقدم، حسین بررسی عددی سه بعدی خنک کاری بازیابی در موتور موشک سوخت مایع [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 47-57]
 • مهدوی مقدم، حسین انتخاب داکت مناسب جهت اختفا پرنده از دید رادار حرارتی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 223-234]
 • مهدی، میراعلم بررسی عددی تأثیر زاویة عقبگرد بالک مشبک بر ضرایب استاتیکی و دینامیکی چرخشی در رژیم جریان مافوق صوت [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 121-132]
 • مهدی، میراعلم بررسی عددی تاثیر هندسه نازل انژکتور دیزل و فاصله سوزن بر شکل گیری افشانه [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 237-245]
 • مهدی، میراعلم بررسی عددی تأثیر گرمایش آیرودینامیکی بر روی توزیع دمای داخل کابین پرنده مافوق صوت [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 101-113]
 • مهدی، میراعلم بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • مهدی‌آبادی، مهران ارتقای قابلیت اطمینان زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره با استفاده از سیستم کشف خرابی هوشمند [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 62-68]
 • مهدی آبادی، مهران بهینه‌سازی ارتفاع مداری یک ماهواره‌بر با بهره‌گیری از کنترل افق محدود غیرخطی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 145-155]
 • مهدیان، اصغر بهینه‌سازی سازة سکوی پرتاب قائم موشک پرتاب‌شونده از روی زمین به روش المان محدود [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 53-65]
 • مهدیان، اصغر طراحی بهینة سازة میز پرتاب موشک ماهواره‌بر کشتی - پرتاب به‌روش الگوریتم بهینه‌سازی شبیه‌سازی تبرید تدریجی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 129-142]
 • مهدیانی، رحمان شبیه‌سازی ائرودینامیک و نویز جریان گاز فراصوت تراکم‌ پذیر حین خروج از لوله [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 23-34]
 • مهدی زاده رخی، مسعود مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 62-69]
 • مهدی زاده رخی، مسعود تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • مهدی نژاد نوری، محمد تحلیل و شبیه‌سازی عملکرد کانال ارتباطی پهپاد ارتفاع بلند چند آنتنی با در نظر گرفتن شرایط جوی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 97-108]
 • مهرپویا، محمدعلی بررسی خمش غیرخطی صفحات کامپوزیتی توسط روش بدون‌المان با استفاده از توابع پایه‌ای لژاندر [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 93-102]
 • موسوس نائینیان، سید مجتبی تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • موسوی، سید صدرالدین محاسبه توزیع پاسخ فرکانسی سازه کمربند گوه ای اتصال ماهواره به ماهواره بر ناشی از عدم قطعیت برخی پارامترهای سفتی محوری و خمشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 183-196]
 • موسوی، محمدوهاب پیش‌بینی فروریزش پلاستیک پوسته‌های مخروطی تحت فشار استاتیک داخلی به روش تحلیلی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 29-36]
 • موسویان، سید علی‌اکبر طراحی سیستم هدایت و کنترل یک ربات‌ هوایی براساس شتاب مسیر مرجع [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 17-31]
 • موسویان، علی اکبر معرفی و شبیه سازی دو مکانیزم جدید در پایدارسازی کوادروتورها جهت تعقیب مسیر در شرایط اغتشاشی: پایدارساز صلیبی و پاندولی‎‎‎‎‎ [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 115-124]
 • مومنی، مراد طراحی، پیاده‌سازی و اعتبارسنجی آزمایشگاه تست و کالیبراسیون حسگرهای خورشیدی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 209-220]
 • میرحبیبی، علیرضا بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • میرحسینی، سید مجید مدل‌سازی سوانح بالگرد با رویکرد مبتنی بر حالت با استفاده از یادگیری ماشینی [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 125-136]
 • میرزایی، سجاد تأثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظة احتراق مدل توربین گاز [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 55-71]
 • میرزایی، مسعود اثر تغییرات معادلة عمومی دینامیک سیال بر لایة اختلاط بدون برش دوبعدی آشفته [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 105-115]
 • میرزایی تشنیزی، مسعود رفع تداخل و عدم برخورد سه بعدی بین چندین پرنده براساس اولویت پروازی با استفاده از نظریه بازی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 49-62]
 • میرشکاری، عرفان بررسی اثر هیبریداسیون الیاف بر پاسخ دینامیکی توزیع تنش در تک لایه های مرکب تحت ترک [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 43-51]
 • میرمحمدی، سید محمد تحلیل حساسیت مشخصه‌های ارتعاشی جهت تشخیص موقعیت عیب نابالانسی جرمی پره بالگرد با استفاده از نمودار توزیع وزن‌های شبکه عصبی خودسازمان‌ده [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرمحمدی، علی تعیین نوع و ویژگی‌های جریان‌های جت گاز و محل صفحة ماخ با شبیه‌سازی عددی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 67-78]
 • میرمحمدی، علی حل عددی جریان داخلی و تعیین عوامل عملکردی انژکتورهای پیچشی مماسی انتها-باز و انتها-همگرا [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 53-64]

ن

 • نادری، علی اصغر بررسی رفتار ارتعاشی پوسته های کامپوزیتی مخروطی تقویت شده با شبکه ناهمسان مشبک با روش تفاضل مربعات [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 183-202]
 • نادری، علیرضا بررسی تاثیر نوسان بر ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل با آلگوریتم دقیق عددی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 12-19]
 • نادری، علیرضا بهبود بازدة ائرودینامیکی ایرفویل‌های نوسانی رینولدز پایین با استفاده از فلپ های گرنی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 47-55]
 • ناصح، حسن مقایسة چارچوب‌های بهینه‌سازی چندموضوعی در طراحی حامل‌ فضایی [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 7-18]
 • ناصح، حسن تولید فرامدل به روش کرایگینگ برای موضوعات سامانه رانشگر تک پیشرانه مایع هیدرازینی با استفاده از روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 53-68]
 • ناصح، حسن بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ناظمی زاده، مصطفی کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]
 • نبوی، سید مهدی اثر انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری بر ضرایب شدت تنش گذرا در ترک‌های نیم‌دایروی طولی در استوانه‌ها [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 65-75]
 • نجات بخش، حسین تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • نجاتی، مهدی تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 33-42]
 • نجفی، احسان مطالعه تاثیر فرکانس عملگر جت مصنوعی در بهبود عملکرد آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 161-176]
 • نجفی، محمدرضا استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • نخودچی، سهیل بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونة پوشش‌ سد حرارتی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-64]
 • نصرت‌الهی، مهران بررسی تاثیر دهانه بالک شبکه‌ای بر عملکردِ موشک در تحلیل آیرودینامیکی آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 72-81]
 • نصرت الهی، مهران طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • نصرت الهی، مهران ردگیری و تعقیب سه‌بعدی هدف مانوری هوایی با استفاده سنسور تصویری [دوره 9، شماره 2، 1399، صفحه 137-152]
 • نظرپرور، آریا بررسی تأثیر مشخصه‌های هندسی موتور پالس جت بدون دریچه روی تراست [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 89-101]
 • نظری، محمد باقر تعیین ضرایب شدت تنش در صفحات تابعی ارتوتروپیک با روش بدون المان گلرکین [دوره 6، شماره 3 (ویژه نامه)، 1396، صفحه 41-54]
 • نظری، محمدرضا بهبود عملکرد و توزیع دمای خروجی محفظه احتراق یک موتور توربوجت در شرایط پروازی مختلف با ارتقای کمپرسور [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 69-81]
 • نگهبان برون، علی تحلیل، بررسی و شبیه‌سازی بازگشت فنری در فرایند خمکاری غلتکی در تولید پوستة منحنی با شعاع متغیر [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 23-33]
 • نورانی، علیرضا استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • نوری، سحر حل عددی عایق فناشونده و کاهش دمای آن با استفاده از مفهوم چاه حرارتی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 133-144]
 • نوری، سحر تحلیل آیرودینامیکی یک کپسول بازگشت به جو با در نظرگرفتن انتقال حرارت تشعشعی [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 171-183]
 • نوری، سحر تولید فرامدل به روش کرایگینگ برای موضوعات سامانه رانشگر تک پیشرانه مایع هیدرازینی با استفاده از روش نمونه برداری ابرمکعب لاتین [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 53-68]
 • نوریان، محمد علی تحلیل غیرخطی فلاتر جسم آزاد در هواپیما با بال منعطف [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 191-204]
 • نوید قریشی، سید محمد محاسبة ضرایب شدت تنش ترک‌های سه بعدی نیم بیضوی در لوله‌های با درز جوش طولی تحت بارگذاری مود ترکیبی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 71-82]
 • نیک پی، پیمان طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • نیک رنجبر، ابولفتح تدوین الگوریتم حرکتی بهینه خطی شبیه ساز پرواز شش درجه آزادی با در نظر گرفتن محدوده فضای کاری سامانه حرکتی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 17-28]
 • نیک رنجبر، ابولفتح تدوین سامانة حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 115-128]
 • نیکرنجبر، ابولفتح طراحی سامانة حرکت ساز مدل پیش بین فازی زمان واقعی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 73-87]
 • نیکرنجبر، ابولفتح دینامیک معکوس بازوی ماهر استوارت – گوف با کاربرد در سامانه های شبیه ساز پرواز [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 137-151]
 • نیک فطرت، اکرم جبران اثر افت و تأخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 103-114]
 • نیکوبین، امین طراحی مسیر بهینه برای ربات فضایی شناور - آزاد در حرکت نقطه به نقطه به روش غیرمستقیم [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 17-30]
 • نیکوسخن لامع، مهدی هدایت تعقیب مسیر و پرواز آرایشی پهپادها، مبتنی بر خطی‌سازی پس‌خور و مشاهده‌گر مود لغزشی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]

و

 • ورعی، امیر عطا تعیین نوع و ویژگی‌های جریان‌های جت گاز و محل صفحة ماخ با شبیه‌سازی عددی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 67-78]
 • ورمزیار، مصطفی بررسی عددی همزمان اثرات مغناطیسی و آیرودینامیکی بر روی یک پرتابگر الکترومغناطیس با آرمیچر سبک بر روی شبکه متحرک غیریکنواخت [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 235-242]
 • وزیری، محمدعلی معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • وزیری زنجانی، محمدعلی شبیه سازی عددی الگوهای جریان دو فازی در سیستم محافظت از یخ زدگی جریانی هواپیما به روش حجم سیال [دوره 9، شماره 1، 1399، صفحه 141-156]
 • وطنی، آزاده بررسی حساسیت نانومادة مرکب نانولولة کربنی - اپوکسی در کرنش‌سنجی با استفاده از تغییرات مقاومت الکتریکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 73-81]
 • وکیلی‌پور، شیدوش توسعة طراحی سیستمی یک ماهوارة مکعبی با استفاده از روش ماتریس ساختار طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 33-45]
 • وکیلی‌پور، شیدوش پیش‌بینی جدایش جریان در مجرای توربینی فشارپایین در شرایط طراحی و دور از نقطة طراحی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-69]
 • وکیلی‌پور، شیدوش استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-94]
 • وکیلی‌پور، شیدوش پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]
 • وکیلی پور، شیدوش توسعة یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 7-24]
 • ولی، احمدرضا تحلیل سینماتیک معکوس، مدل‌سازی دینامیکی و کنترل یک سکوی سه درجه آزادی ردیاب اهداف هوایی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 7-24]
 • ولی زاده، اسماعیل تعیین محدودة مناسب عملکردی انژکتورهای مورد استفاده در محفظة‌احتراق گردابه‌ای موتور سوخت مایع به‌روش تجربی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 25-39]
 • ولی زاده، اسماعیل شبیه سازی عددی سه بعدی جریان سیمولنت ژل در یک انژکتور فشاری پیچشی بر اساس مدل توانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 69-83]
 • ویسی، فرزاد مطالعة تجربی تضعیف موج ضربه‌ای درعدد ماخ 2/45 با آیرو - اسپایک پلاسما و مغناطیس [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 63-72]
 • ویسی، هادی استفاده از روش‌های آماری و هوش مصنوعی جهت پیش‌بینی دمای گاز خروجی از توربین یک موتور میکروتوربین گاز آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 77-94]
 • ویسی، هادی پیش‌بینی میزان آلایندة NOx در یک محفظة احتراق آزمایشگاهی با شعلة پایدارشدة چرخشی با استفاده از روش پردازش تصویر شعله و به‌کارگیری روش‌های داده‌کاوی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 7-28]

ه

 • هادی‌دولابی، مصطفی بررسی عددی اثر عدد ماخ و زاویة حمله بر الگوی جریان روی بال مثلثی 60 درجه [دوره 3، شماره 2، 1393، صفحه 19-33]
 • هادی دولابی، مصطفی بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • هاشم‌آبادی، مهدی بررسی تاثیر دهانه بالک شبکه‌ای بر عملکردِ موشک در تحلیل آیرودینامیکی آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 72-81]
 • هاشم آبادی، مهدی بررسی دقت روش‌های غیردائم تحلیلی و شبه‌دائم در فرکانس کاسته مختلف و اثر تراکم‌پذیری و تصحیح آن بر این روش‌ها [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 45-61]
 • هاشم آبادی، مهدی بررسی عددی اثر هندسه اسلات بر روی عملکرد دهانه ورودی هوای فراصوت [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 147-159]
 • هاشم پور، محمود طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 131-149]
 • هاشمیان، امیر حسین تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 191-203]
 • هاشمی مهنه، سیدحامد مدلسازی ریاضی تعامل انسان ماشین در شبیه‌ساز عملکرد چند وظیفه‌ای خلبان با استفاده از تئوری اطلاعات [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 153-167]
 • هاشمی مهنه، سیدحامد کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]

ی

 • یادگاری، مهدی کاربرد ساختارهای متخلخل در کاهش شدت شوک ناشی از تراکم‌ پذیری جریان سیال [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 61-71]
 • یاسری، محمدرضا طراحی الگوریتم زیربهینه تصحیح برنامه فراز، تخمین و کنترل یکپارچه پرواز ماهواره‌بر چندمرحله‌ای به منظور قرار گرفتن ماهواره در مدار از پیش تعیین‌شده به روش کنترل تطبیقی بدون مدل [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 197-212]
 • یاوری، احسان بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 38-45]
 • یدالهی، میلاد تخمین شکل و موقعیت پوستة پلاسما در سیستم شتاب‌دهندةتراستر یونی الکترواستاتیکی [دوره 8، شماره 1، 1398، صفحه 7-16]
 • یزدی زاده، علیرضا تعیین بردار سرعت یک جسم در حال حرکت به کمک داده‌های جی. پی. اس. با آنالیز و دسته‌بندی الگوریتم‌های مختلف مشتق‌گیری عددی [دوره 7، شماره 2، 1397، صفحه 81-96]
 • یکانه نجف آباد، زهرا هدایت صریح بازگشت به جو با طراحی مسیر بهینه مقید [دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، 1395، صفحه 19-29]
 • یوسفی، ام البنین تبیین رفتار نرخ خطر عملکرد بالستیک داخلی یک سلاح کالیبر بزرگ براساس تحلیل مدل‌های بهینة قابلیت اطمینان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 89-101]
 • یوسفی، شهرام طراحی بهینة سازة بلیسک توربین در روتور یک موتور مینی‌توربوجت [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 83-98]
 • یوسفی، شهرام استخراج هندسة بهینه و ساختار سازة تحت بارگذاری استاتیکی با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 67-76]
 • یوسفی، شهرام طراحی و تحلیل تئوری – تجربی لولای فلکسچر یک سکوی تست سامانه پیشران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 79-91]
 • یوسفی، شهرام تحلیل الاستیک درام اسپول دوار FGM کمپرسور محوری در موتور توربین گاز هوایی [دوره 8، شماره 2، 1398، صفحه 55-66]
 • یوسفی، شهرام بررسی اثر بریدگی های دایره ای اسپار جلویی بال بر دقت داده های پل های کرنش سنجی برای استخراج بار برشی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 181-190]
 • یوسفی، شهرام معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • یوسفی کما، عقیل ارزیابی عددی ارتعاشات انتقالی در پایداری ماهواره با بوم گرادیان تلسکوپی و تعیین پارامترهای هندسی طراحی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 205-218]