نمایه نویسندگان

ا

 • ایرانی، سعید تحلیل اثر لقی بر ناپایداری بالواره دو درجه آزادی در جریان تراکم‌ناپذیر زیر صوت [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 23-29]

ج

 • جبار رشیدی، علی‌ طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاویه‌سنج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 60-68]

د

 • دارابی، حسین بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی حامل انسان با استفاده از روش همه در یک مرحله و الگوریتم شبیه‌سازی سرد‌ شدن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]

ذ

 • ذاکری، مهناز تاثیر زاویه کایرال بر خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 30-37]

ر

 • روشنی‌یان، جعفر بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی حامل انسان با استفاده از روش همه در یک مرحله و الگوریتم شبیه‌سازی سرد‌ شدن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]

ز

 • زارع، هادی بهینه‌سازی طراحی چندموضوعی حامل انسان با استفاده از روش همه در یک مرحله و الگوریتم شبیه‌سازی سرد‌ شدن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 13-22]
 • زمانی، جمال بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 38-45]
 • زنجیریان، ابراهیم مطالعه تجربی وابستگی سرعت صوت پیشرانه جامد به فشار به روش التراسونیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 46-59]

س

 • سازش، سعید تحلیل اثر لقی بر ناپایداری بالواره دو درجه آزادی در جریان تراکم‌ناپذیر زیر صوت [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 23-29]

ش

 • شایانمهر، مهدی تاثیر زاویه کایرال بر خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی تک‌دیواره [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 30-37]

ض

 • ضمیری، امین بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 38-45]

ع

 • عطایی، ابراهیم مطالعه تجربی وابستگی سرعت صوت پیشرانه جامد به فشار به روش التراسونیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 46-59]

ق

 • قاسمی، حجت مطالعه تجربی وابستگی سرعت صوت پیشرانه جامد به فشار به روش التراسونیک [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 46-59]
 • قنبرپوراصل، حبیب طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاویه‌سنج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 60-68]

م

 • محمدلو، سعید طراحی سیستم ناوبری برای یک هواپیمای بدون سرنشین مجهز به سنسور زاویه‌سنج [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 60-68]
 • محمدی، احسان کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی و بهینه‌یابی پارامترهای کنترل‌کننده فازی تناسبی - مشتقی (جهت تنظیم سوخت موتور توربوجت) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 3-12]
 • منتظری، مرتضی کاربرد الگوریتم ژنتیک در طراحی و بهینه‌یابی پارامترهای کنترل‌کننده فازی تناسبی - مشتقی (جهت تنظیم سوخت موتور توربوجت) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 3-12]

ی

 • یاوری، احسان بررسی تجربی اثر نرخ کرنش بر تغییر شکل و شکست پوسته‌های جدار نازک فلزی تحت بارگذاری انفجاری [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 38-45]