دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1402 
استخراج روشهای شمال‌یابی اینرسی نوین در حالت سکون

حامد محمدکریمی؛ علیرضا نورانی؛ محمدحسین علیزاده رکن آبادی


معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا

شهرام یوسفی؛ عبداله پناهی؛ محمدعلی وزیری؛ نورالدین فضلی


مدلسازی عددی نحوه توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار

جاماسب پیرکندی؛ محمد صادق عبداله‌پور؛ حمید پرهیزکار؛ مصطفی محمودی