نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرایش PCO کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • آرایش‌های ماهواره‌ای کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • آنالیز مودال استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]

ا

 • ارتعاشات-پایه کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]
 • ارتفاع بالا ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • ارتفاع مداری بهینه‌سازی ارتفاع مداری یک ماهواره‌بر با بهره‌گیری از کنترل افق محدود غیرخطی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 145-155]
 • اریفیس انژکتور مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • استال دینامیکی بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]
 • اغتشاش پخیدگی بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • اغتشاش جسم سوم ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]
 • افت انتقال صوت بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • افت فشار کل مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • الگوریتم‌ بهینه‌سازی پروانه برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]
 • انتخاب کانال فعال طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • انتقال حرارت طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • انژکتور توربین گاز مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 91-106]
 • ایرفویل فوق بحرانی مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • ایرفویل نوسانی بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]

ب

 • بالستیک خارجی تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • بالستیک داخلی تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • بررسی تجربی بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • برنامه‌ریزی مسیر برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]
 • بستر آزمون ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • بستر وینکلر-پاسترناک تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 191-203]
 • بهبود عملکرد طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • بهره‌های تطبیقی طراحی کنترلر مقاوم مبتنی بر تخمین تأخیر زمانی بالگرد سه درجه آزادی به همراه بهره های تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]
 • بهینه‌سازی افق محدود بهینه‌سازی ارتفاع مداری یک ماهواره‌بر با بهره‌گیری از کنترل افق محدود غیرخطی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 145-155]

پ

 • پایش سلامت کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]
 • پایش سلامتی و بهره‌برداری الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • پهپاد برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]
 • پیکره‌بندی برآافزا مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]

ت

 • تئوری سه بعدی الاستیسیته بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • تئوری لیاپانوف طراحی کنترلر مقاوم مبتنی بر تخمین تأخیر زمانی بالگرد سه درجه آزادی به همراه بهره های تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]
 • تخیمن اغتشاشات مداری طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • تشخیص خرابی طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • تصحیح کالیبراسیون تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • توربوشارژر ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • توربوفن طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]

ج

 • جلوگیری از تصادم برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]

ح

 • حذف نویز افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • حرکت نسبی ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]
 • حسگرهای اینرسی MEMS افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]

خ

 • خان مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]

د

 • دبی جرمی ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • دبی سوخت طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • دقت ناوبری تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • دمای چگالنده مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • دمای محیط مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • دیزل مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • دینامیک غیرخطی کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]

ر

 • ردیابی نسبی ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]
 • رفتار نرخ خطر تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • روش اجزای محدود تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 191-203]
 • روش حداقل مربعات تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]

س

 • ساختار جریان بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]
 • ساختار کنترلی پیشرو – پیرو کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • ساختارهای دوجداره بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 191-203]
 • سامانه آزمایشگر سورتمه استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • سخت افزار در حلقه (HIL) طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • سفتی معادل استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • سنسور نرم طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • سوخت مایع مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 91-106]
 • سیستم بالگرد سه درجه آزادی طراحی کنترلر مقاوم مبتنی بر تخمین تأخیر زمانی بالگرد سه درجه آزادی به همراه بهره های تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]
 • سیستم ناوبری طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]

ش

 • شبیه‌سازی ارائه روش ساده سازی بستر آزمون برای بررسی رفتار تطابق موتور با توربوشارژر در موتور هوایی در ارتفاع بالا به کمک مدل سازی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-69]
 • شکاف هوا بررسی ارتعاشات آکوستیکی استوانه های دو لایه جدارضخیم با وجود لایه میانی سیال قابل تراکم با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 7-24]
 • شناسایی رژیم پروازی الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]

ض

 • ضریب اصطکاک طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • ضریب فشار مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • ضریب کولبرن طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]

ط

 • طرح کنترل مقاوم غیرخطی طراحی کنترلر مقاوم مبتنی بر تخمین تأخیر زمانی بالگرد سه درجه آزادی به همراه بهره های تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]
 • طول نفوذ مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 91-106]
 • طیف بهره‌برداری الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]

ع

 • عایق بندی طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • عملگر پلاسمای DBD بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • عملگرپلاسمایی بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]

ف

 • فرکانس طبیعی استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]
 • فضاپیمای انعطافپذیر کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]
 • فضای سه‌بعدی برنامه‌ریزی مسیر پهپادها در فضای سه بعدی مبتنی بر الگوریتم بهینه‌سازی پروانه [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 189-210]
 • فلپ لبه فرار مطالعه مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل فوق بحرانی با پیکره‌بندی برآافزای دو المانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 57-69]
 • فیدبک نرخ کرنش کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]
 • فیلتر کالمن توسعه‌یافته الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]
 • فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 33-46]

ک

 • کالیبراسیون افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • کروزنه مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • کنترل بهینه کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]
 • کنترل تاخیر زمانی طراحی کنترلر مقاوم مبتنی بر تخمین تأخیر زمانی بالگرد سه درجه آزادی به همراه بهره های تطبیقی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-32]
 • کنترل جریان بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • کنترلر Min-Max طراحی سخت افزاری کنترلر دوکاناله دبی سوخت موتور توربوفن [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 89-102]
 • کنترل فعال ارتعاشات کنترل فعال ارتعاشات و پایش سلامت به هنگام پنل ترک دار فضاپیمای انعطاف پذیر مجهز به وصله های پیزوالکتریک در مانور وضعیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 37-53]
 • کنترل وضعیت ردیابی و کنترل وضعیت نسبی یک ماهواره در حضور دینامیک موقعیت و اغتشاش جسم سوم با استفاده از کنترلر مود لغزشی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 157-169]

گ

 • گردابه بهبود ضرایب آیرودینامیکی ایرفویل نوسانی در واماندگی دینامیکی با استفاده از عملگر پلاسمایی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 71-89]

ل

 • لاینر حرارتی طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • لوله بلست طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • لوله پره‏دار طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • لوله حرارتی حلقه‌ای مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]

م

 • ماهواره‌بر بهینه‌سازی ارتفاع مداری یک ماهواره‌بر با بهره‌گیری از کنترل افق محدود غیرخطی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 145-155]
 • مبدل حرارتی پوسته و لوله طراحی و تحلیل عددی یک مبدل حرارتی پوسته لوله پره‌گذاری‌شده برای کاربرد در موتور یک بالگرد خاص [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 107-127]
 • محفظه جبرانی مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • مدارهای متناوب لیاپانوفی بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • مدلسازی ریاضی مدلسازی ریاضی اثردمای محیط و چگالنده بر عملکرد لوله حرارتی حلقه‌ای [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 149-162]
 • مدل‌سازی قابلیت اطمینان تبیین رفتار نرخ خطر یک سلاح کالیبر بزرگ در بالستیک داخلی و خارجی براساس تحلیل مدل‌های بهینه‌ قابلیت اطمینان [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 129-148]
 • مد لغزشی تطبیقی کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • مدل غیرخطی پیش‌بین بهینه‌سازی ارتفاع مداری یک ماهواره‌بر با بهره‌گیری از کنترل افق محدود غیرخطی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 145-155]
 • مساله سه جسم بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • مشاهده گر غیر خطی طراحی افزونگی ناوبری تلفیقی جدید با استفاده از مدلسازی ترکیبی در تعیین وضعیت یک ماهواره در مدار LEO [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 47-55]
 • مشخصات اسپری مطالعه عددی تاثیر ایجاد شیار درون اریفیس انژکتور موتور اشتعال تراکمی بر رفتار اسپری و کیفیت پودرسازی سوخت‌های دیزل و کراسین [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 71-88]
 • مشخصه‌های پاشش مطالعه عددی اثرات مشخصه های انژکتور توربین گاز بر طول نفوذ سوخت مایع [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 91-106]
 • موتور پیشرانش کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]
 • موقعیت نسبی ماهواره‌ها کنترل موقعیت ماهواره‌ها در آرایش PCO به کمک کنترل کننده مدلغزشی تطبیقی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 131-143]
 • میرایی معادل استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 25-35]

ن

 • نازل موشک طراحی عایق حرارتی نازل بلست دار و محاسبه ضخامت موثر آن [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 163-180]
 • ناهمراستایی افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • ناوبری اینرسی افزایش دقت در سامانه های ناوبری اینرسی متصل به بدنه متشکل از حسگرهای MEMS [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 171-188]
 • نصب غیرمتعامد سنسورها تصحیح کالیبراسیون حسگرهای سامانه ناوبری حین عملکرد با پیاده سازی ساختار غیرمتعامد شتاب سنج ها [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 7-17]
 • نگاشت پوانکاره بکارگیری نگاشت پوانکاره در شناسایی مدارهای لیاپانوفی مساله سه جسم محدود شده در حضور اغتشاش پخیدگی سیارات اصلی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 117-130]
 • نیروهای آیرودینامیکی بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-115]
 • نیروی کمانشی محوری تاثیر ضریب بستر وینکلر-پاسترناک بر کمانش سازه مشبک مخروطی کامپوزیتی زیر بار محوری فشاری [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 191-203]

و

 • وابسته به حالت کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]
 • وسیله هوایی کنترل بهینه غیرخطی یک وسیله هوایی با در نظر گرفتن مدل غیرخطی موتور پیشران [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-223]