نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش خمش تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • آسایش حرارتی مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • آشفتگی بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • آنالیز مودال معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • آیرودیسک‌های چند ردیفه مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]

ا

 • اجزا محدود تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • اسپلیت درگ رادر کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • اشباع ورودی طراحی جبران‌سازهای دینامیکی و استاتیکی رفع انباشتگی برای یک خودخلبان سه‌حلقه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • الگوریتم ازدحام ذرات گسسته ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • المان محدود تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • انتقال حرارت بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • انتقال صوت ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • انطباق اولیه استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • اویلری-لاگرانژی بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ایرفویل NACA0012 مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]

ب

 • باتری بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بالپرنده کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بال کامپوزیتی تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بهینه‌سازی به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • بهینه سازی معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • بهینه‌سازی چند هدفه بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • بهینه سازی چندهدفه توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]

پ

 • پرتابه دارای دوران دوگان هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • پسخور فشار ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • پهپاد بال لامبدا معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • پهپاد بال لامبدا شکل کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • پهنای باند ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • پوسته‌های استوانه‌ای ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • پیزوالکتریک کنترل فعال ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر با الگوریتم‏‏های مقاوم و مود لغزشی ترمینال سریع غیرتکین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 129-140]
 • پیکربندی سیم-ایرفویل شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]

ت

 • تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • تئوری تغییر شکل‌های برشی مرتبه اول ارتعاشات آکوستیک پوسته استوانه‌ای FML ‌با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • تحلیل آسیب تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • تحلیل آماری بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • تحلیل ارتعاشات آزاد تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • تحلیل بازه ای توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • تحلیل دینامیک مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • تحلیل عددی مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]
 • تخمین پارامتر بازگشتی شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 97-109]
 • تخمین مقاوم توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ترازیابی استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • تعیین وضعیت توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • تکنیک‌های تخمین شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 97-109]
 • تهویه مطبوع مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • توزیع هوا مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]

ج

 • جبران‌ساز دینامیکی و استاتیکی طراحی جبران‌سازهای دینامیکی و استاتیکی رفع انباشتگی برای یک خودخلبان سه‌حلقه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جت مولد گردابه پالسی مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جریان آشفته ناپایا مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • جریان مافوق صوت مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]

ح

 • حذف انباشتگی طراحی جبران‌سازهای دینامیکی و استاتیکی رفع انباشتگی برای یک خودخلبان سه‌حلقه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]

خ

 • خودخلبان طراحی جبران‌سازهای دینامیکی و استاتیکی رفع انباشتگی برای یک خودخلبان سه‌حلقه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]

د

 • دماغه مخروطی مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]
 • دمش مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]
 • دینامیک سیالات محاسباتی مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]

ر

 • راندمان آیرودینامیکی مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • راهکار کاهش سوانح بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • روش پیشرو-پیرو" کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • روش تقریبی و نزدیک‌به بهینه ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • روش دینامیک وارون هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]

ز

 • زیرسامانه تامین انرژی بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]

س

 • ساختار کنترل آبشاری هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]

ش

 • شبکه عصبی عمیق هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • شبیه‌سازی عددی مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شرایط اتمسفریک شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • شمال‌یابی استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • شناسایی سیستم شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 97-109]

ض

 • ضرایب لیفت و درگ مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]

ط

 • طراحی آماری بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • طراحی اولیه مأموریت ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • طراحی جامع ترجیح‌محور به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • طراحی مسیر تراست پایین ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]

ع

 • علل سوانح هوایی بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • عملگر پلاسمای کرونا شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • عملگر هیدرولیکی ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک [دوره 12، شماره 2، 1402]

ف

 • فنس بال کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • فیلتر غیرخطی شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 97-109]
 • فیلترینگ کالمن شناسایی و تخمین ضرایب آیرودینامیکی هواپیما با استفاده از فیلتر توسعه یافته [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 97-109]

ک

 • کابین مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • کرنش سنج تحلیل عددی- تجربی آسیب در بال کامپوزیتی تحت خمش [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کنترل بهینه هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • کنترل بهینه طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کنترل تطبیقی مدل مرجع هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کنترل جریان مطالعه عدی سه‌ بعدی تأثیر زاویه دمش بر مشخصه‌های آیرودینامیکی یک مقطع بال با ایرفویل NACA 0012 [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 221-238]
 • کنترل جریان مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • کنترل شکل‌دهی" کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • کنترل شکل‌دهی غیرمتمرکز" کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • کنترل عصبی هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • کنترل غیرخطی" کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • کنترل فعال ارتعاشات کنترل فعال ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر با الگوریتم‏‏های مقاوم و مود لغزشی ترمینال سریع غیرتکین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 129-140]
 • کنترل کوادروتور" کنترل آرایشی مجموعه کوادروتور به روش پیشرو - پیرو با استفاده از کنترلگر مد لغزشی [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 63-77]
 • کنترل مقاوم کنترل فعال ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر با الگوریتم‏‏های مقاوم و مود لغزشی ترمینال سریع غیرتکین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 129-140]
 • کنترل وضعیت مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت [دوره 12، شماره 2، 1402]

گ

 • گردابه رأس بال کاهش ضریب گشتاور غلتشی در استفاده از سامانه اسپلیت درگ رادر با استفاده از فنس‌های بال [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • گرمایش آیرودینامیکی مقایسه آیرودینامیکی دماغه‌های مافوق صوتِ مخروطی ساده و همراه با دیسک های چند ردیفه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 203-220]

م

 • ماهواره توسعه تعیین وضعیت استاتیکی ماهواره براساس یک الگوریتم چند هدفه مبتنی بر حساب بازه‌ای [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ماهواره بهینه‌سازی چندهدفی زیرسامانه تامین توان ماهواره بر مبنای جرم و توان تولیدی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ماهواره انعطاف پذیر مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ماهواره‌بر هواپرتاب طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • متدولوژی معماری سازه معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • مسئله سه‌جسمی ارائه رویکرد جدید برای طراحی مسیر ماهواره با سیستم پیشرانش تراست پایین در مسئله سه جسمی انتقال از مدار ژئو به مدار هالو [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 7-23]
 • مکان هندسی ریشه‌ها ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • منطق فازی به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • مواد متخلخل مدرج تابعی تحلیل المان محدود ارتعاشات آزاد ورق دایره‌ای متخلخل مدرج تابعی تقویت‌شده با گرافن [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 163-181]
 • مود لغزشی ترمینال غیرتکین کنترل فعال ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر با الگوریتم‏‏های مقاوم و مود لغزشی ترمینال سریع غیرتکین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 129-140]
 • مودهای انعطاف پذیری مروری بر ماهواره های انعطاف پذیر: تحلیل دینامیک، بررسی چالش ها و رویکردهای کنترل وضعیت [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • موشک هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • میرایی نسبی ارزیابی تحلیلی عملکرد فیدبک فشار در کنترل عملگرهای هیدرولیکی به روش کلاسیک [دوره 12، شماره 2، 1402]

ن

 • نامعینی کنترل فعال ارتعاشات و مانور فضاپیمای انعطاف‏پذیر با الگوریتم‏‏های مقاوم و مود لغزشی ترمینال سریع غیرتکین [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 129-140]
 • نانوسیال بررسی تاثیر نانوذرات در جریان آشفته یک لوله با شار حرارتی ثابت با رویکرد اویلری-لاگرانژی [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • ناوبری اینرسی استخراج روش های شمال‌ یابی اینرسی نوین در حالت سکون [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 79-96]
 • نیروی پیشران شبیه سازی عددی رژیم تخلیه کرونا در پیکربندی سیم-ایرفویل در شرایط اتمسفریک [دوره 12، شماره 2، 1402]

و

ه

 • هدایت ترمینال طراحی الگوریتم هدایت ترمینال یک ماهواره‌بر هواپرتاب [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • هدایت و کنترل یکپارچه هدایت و کنترل آبشاری پرتابه دوران دوگان مبتنی بر روش وارون دینامیک و کنترل تطبیقی مدل مرجع [دوره 12، شماره 2، 1402]
 • هدایت و کنترل یکپارچه هدایت و کنترل یکپارچه کانال فراز موشک آشیانه یاب زمین به هوا با استفاده از کنترل عصبی بهینه [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 25-42]
 • هواپیماهای پهن‌پیکر بررسی و مطالعه آماری عوامل موثر بر افزایش ایمنی در هواپیماهای پهن‌پیکر و ارایه راهکار مناسب کاهش وقوع سوانح [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 141-162]
 • هواپیماهای نامتعارف معماری بهینه سازه پهپاد بال لامبدا [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 111-127]
 • هواپیمای بدون سرنشین به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]
 • هواپیمای مسافربری مدل‌سازی عددی نحوۀ توزیع هوا در سیستم تهویه مطبوع یک هواپیمای سرنشین‌دار [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 239-253]
 • هوش مصنوعی به‌کارگیری رویکردهای محاسبات نرم برای توسعه یک رهیافت مهندسی همزمان در طراحی پیکره‌بندی یک پهپاد [دوره 12، شماره 1، 1402، صفحه 43-62]