کلیدواژه‌ها = یاتاقان مغناطیسی فعال
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر اصطکاک و لقی در یاتاقان های کمکی بر ارتعاشات آشوبناک یک روتور هم محور با یاتاقان های مغناطیسی فعال

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-21

رضا ابراهیمی؛ مصطفی غیور؛ حشمت اله محمدخانلو