اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 613
تعداد پذیرش 233
تعداد عدم پذیرش 284

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 253
تعداد مشاهده مقاله 212771
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 38 %