اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 643
تعداد پذیرش 245
تعداد عدم پذیرش 294

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 227489
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 38 %