اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 593
تعداد پذیرش 221
تعداد عدم پذیرش 276

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 241
تعداد مشاهده مقاله 204146
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 37 %