اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 570
تعداد پذیرش 214
تعداد عدم پذیرش 270

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 234
تعداد مشاهده مقاله 191016
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 38 %