کلیدواژه‌ها = فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی
تعداد مقالات: 1
1. الگوریتم شناسایی مانور پروازی بالگرد مبتنی بر فیلتر کالمن توسعه‌یافته تطبیقی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1400

مصطفی خزائی؛ ایمان جهاندیده