کلیدواژه‌ها = بارگذاری محوری و مایل
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تجربی و عددی رفتار فروریزش محوری و مایل لوله‌های دوجدارة مخروطی تحت شرایط مرزی دوسرگیردار

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-79

سجاد آذرخش؛ عباس رهی؛ سامان دریکوندی؛ علی قمریان