استخراج فرکانس های طبیعی و مودهای ارتعاشی یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

در این مقاله به بررسی ارتعاشات وارد بر یک نمونه سامانه آزمایشگر سورتمه تک ریل دارای میراگر پرداخته می‌شود. ابتدا با استخراج معادلات ارتعاشی حاکم بر مسئله، اقدام به کدنویسی در نرم‌افزار متلب شده و با رسم نمودار FFT، فرکانس‌های طبیعی سیستم به دست آورده می‌شوند. فرکانس اول و دوم سیستم به ترتیب مربوط به جابه‌جایی پیچشی و جابه‌جایی عرضی سورتمه می‌باشند. باتوجه‌به سازه‌ای بودن میرایی سامانه سورتمه، جهت استخراج مقادیر سفتی معادل و میرایی معادل، از آزمون تجربی به‌وسیله دستگاه تست دینامیک هارمونیک استفاده می‌شود. سپس با شبیه‌سازی مدل سورتمه در نرم‌افزار آباکوس، آنالیز مودال صورت گرفته و فرکانس‌های طبیعی و شکل مودها استخراج می‌گردند. درنهایت با ساخت مدل طراحی شده سورتمه و انجام آنالیز مودال تجربی، فرکانس‌های طبیعی سیستم با دو روش قبل مورد مقایسه قرار گرفته و با خطای کمتر از 9 درصد مورد تأیید قرار می‌گیرد.
واژگان کلیدی: سامانه آزمایشگر سورتمه، فرکانس طبیعی، آنالیز مودال، سفتی معادل، میرایی معادل.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of natural frequencies and vibration modes of a sample of single-rail sled tester system with dampers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Najafi
  • saeed Mahjoub Moghadas
IHU university
چکیده [English]

In this paper, the vibrations on the sample of a single-rail sled tester system with dampers are investigated. First, by extracting the vibration equations governing the problem coded in MATLAB software and by drawing the FFT diagram, the natural frequencies of the system are obtained. The first and second frequencies of the system are related to torsional displacement and transverse sled displacement, respectively. Due to the structural damping of the sled system, to extract the equivalent stiffness and equivalent damping values, the experimental test is used by the harmonic dynamic test device. Then, by simulating the sled model in ABAQUS software, modal analysis is performed and natural frequencies and mode shapes are extracted. Finally, by constructing a designed sled model and performing experimental modal analysis, the natural frequencies of the system are compared with the previous two methods and confirmed with an error of less than 9%.

Keywords

Sled tester system, natural frequency, modal analysis, equivalent stiffness, equivalent damping.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sled tester system
  • natural frequency
  • modal analysis
  • equivalent stiffness
  • equivalent damping