بررسی تجربی تاثیر آرایشهای مختلف عملگرهای پلاسمای تخلیه ی سد دی الکتریک بر میزان نیروهای آیرودینامیکی تولید شده بر روی صفحه تخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار/ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3 مدیر مجتمع الکتروسرام و مهندسی الکترونیک- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در دهه گذشته، استفاده از عملگرهای پلاسما جهت اعمال مکانیزم کنترلی بسیار موردتوجه بوده است. یکی از انواع عملگر‌های پلاسما، عملگر پلاسمایی تخلیه سد دی الکتریک (DBD) می‌باشد. از ویژگی‌های آن می‌توان به ساده بودن ساختار آن، زمان پاسخ‌گویی سریع، توان مصرفی کم و نداشتن بخش‌های متحرک اشاره نمود. در این تحقیق، تاثیر استفاده از چند عملگر پلاسمای DBD در فواصل و تعداد مختلف جهت تولید نیروهای آیرودینامیکی به صورت آزمایشگاهی بر روی صفحه تخت مورد بررسی قرار گرفت، نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که عملگرهای پلاسما می‌توانند باعث ایجاد نیروی برآ و رانش ‌شوند که به طور مستقیم با میزان ولتاژ و فرکانس جریان الکتریکی در ارتباط است و با افزایش ولتاژ از میزان ولتاژ شکست، نرخ تولید نیروهای برآ و رانش نیز افزایش می‌یابد. همچنین، میزان فرکانس جریان الکتریکی بر میزان ولتاژ شکست تاثیر بسزایی دارد. در نهایت در آزمایش‌ها مشاهده شدکه فاصله بین عملگرهای پلاسما می‌تواند تاثیر مهمی در میزان تولید نیروهای ایرودینامیکی داشته و تاثیر فاصله بین عملگرها از تعداد عملگرهای پلاسمای مورد استفاده در تولید نیروهای آیرودینامیکی مهم‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Survey of Different Configurations of DBD Plasma Actuator on Aerodynamics Forces on Flat Plate

نویسندگان [English]

  • soroush Harimi 1
  • Roohallah Khoshkhoo 2
  • Mohammad Hossain Shams 3
1 MUT
2 Assistance Professor, Malek University of Technology
3 MUT
چکیده [English]

Plasma actuators application in flow control was a focus of attention in recent decade. Dielectric Barrier Discharge (DBD) plasma actuators are a subgroup of plasma actuators owing simple structure and performance, fast response time, low power consumption, Low Stealth and lack of moving parts. In this study, the effects of using multiple DBD plasma actuators at different distances and numbers to produce aerodynamic forces were experimentally evaluated on a flat plate in air atmosphere. DBD plasma actuator performance was directly related to the voltage and frequency of the electric current; by raising the voltage above the breakdown voltage, the rate of thrust and lift forces will increase; while the frequency of electric current significantly influences the breakdown voltage. Furthermore, the study reveals that the distance between the DBD plasma actuators has a major role on the amount of aerodynamic forces, offering more impact in comparison with number of DBD plasma actuators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flow control
  • DBD plasma actuator
  • Aerodynamic forces
  • Experimental survey