استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر/ دانشگاه کاشان

چکیده

مشخص کردن حداکثر زمان ممکن برای نگه‌داری سامانه‌های ناوبری اینرسی در انبار، پیش از کالیبراسیون مجدد، یکی از دغدغه‌های مهم در صنعت هوافضا محسوب می‌شود، زیرا افزایش این زمان کمک می‌کند تا بخش زیادی از هزینه‌های مربوط به حمل آن‌ها از انبار به آزمایشگاه کالیبراسیون و برگرداندن دوباره آن‌ها کاهش یابد. از طرفی کاهش زمان نگه‌داری آن‌ها در انبار نیز به دلیل آن‌که باعث تغییرات کمتر ضرایب کالیبراسیون می‌گردد، منجر به افزایش دقت ناوبری در هنگام نیاز به آن‌ها برای استفاده روی وسیله پروازی مد نظر خواهد شد. بنابراین، انتخاب مناسب این زمان ماندگاری برای ایجاد یک مصالحه، بین هزینه و میزان خطا یک امر ضروری و مهم خواهد بود. در این مقاله با انتخاب یک آنالیز حساسیت، موسوم به آنالیز مونت‌کارلو و با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به ضرایب کالیبراسیون ماهانه حسگرهای ناوبری در زمانی حدود یک الی دو سال، ضمن استخراج رابطه بین مدت زمان نگه‌داری سامانه ناوبری اینرسی در انبار و حداکثر عدم قطعیت خطا، بازه کالیبراسیون آن‌ها به صورت تحلیلی استخراج می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Calibration Time Intervals for Inertial Navigation systems Using Monte Carlo Analysis

نویسندگان [English]

  • Ayoob Abdoli Hosseinabadi 1
  • mohammad bagher menhaj 2
  • Seyed Ali Zahiripour 3
1 Phd student/ Amirkabir University of Technology
2 Professor, Amirkabir University of Technology, Tehran
3 Faculty of Electrical and computer Engineering/ university of kashan
چکیده [English]

Todays, determining the maximum time it takes to keep navigation blocks in stock before re-calibration is one of the major concerns in the aerospace industry, as increasing this time helps to save a large part of costs. Reduce the transportation of blocks from the warehouse to the calibration laboratory and return them. On the other hand, reducing the storage time of the block in the warehouse, as it results in fewer changes in the calibration coefficients, will result in increased navigation accuracy when the blocks need to be used on the system. Therefore, choosing the right time for a compromise between cost and error rate will be essential. In this paper, by selecting a sensitivity analysis, called Monte Carlo analysis and having information on monthly calibration coefficients of navigation sensors over a period of one to two years, the calibration interval of navigation and navigation blocks is extracted analytically. Be. To achieve this goal, it is first shown that the sensitivity of the navigation error to the changes of the calibration coefficients is independent of the uncertainty range of the calibration coefficients, and then Monte Carlo analysis for each of the bias and scale factors of the various sensor blocks and a sampled navigation block. Finally, the results of this analysis show the relationship between the storage time of the block in the warehouse and the maximum error uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity analysis
  • Monte Carlo Analysis
  • Navigation Accuracy
  • Calibration
  • Inertial Navigation system