نویسنده = جاماسب پیرکندی
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی عددی جریان فراصوت همراه با انتقال جرم (مکش و تزریق جریان) روی سطح جسم

دوره 5، شماره 3 (ویژه نامه)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 117-127

عباس طربی؛ جاماسب پیرکندی


2. تحلیل پارامتریک رفتار غیردائمی یک موتور توربوجت بر مبنای مدلسازی غیرخطی ائروترمودینامیکی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 65-76

محمد فرجی؛ مهدی جهرمی؛ جاماسب پیرکندی؛ مصطفی محمودی