نویسنده = سید حسین ساداتی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 129-141

حسن حقیقی؛ سید حسین ساداتی؛ جلال کریمی؛ سید محمد مهدی دهقان بنادکی


2. کنترل ‌پرواز مبتنی بر وارون‌دینامیک تطبیقی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 7-16

مریم مبینی بیدگلی؛ سید حسین ساداتی