کلیدواژه‌ها = فرکانس تحریک ناپایا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-139

علیرضا غیور؛ محمود مانی؛ محمد سعیدی