بررسی تجربی هندسه های مختلف مولدهای پلاسماییِ جریان گردابه ای در کنترل جریان تراکم پذیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیر کبیر

2 عضو هیات علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

توانایی چهار هندسه‌ی مختلف مولد پلاسمایی جریان گردابه‌ای (شانه‌ای، T شکل، دندانه اره‌ای ساده و دندانه اره‌ای مشبک) در کنترل جریان تراکم پذیر به طور تجربی در ولتاژ و فرکانس های عملکردی مختلف بر روی یک ایرفویل فوق بحرانی بررسی و موارد استفاده از هر کدام توصیه شده است. از تجزیه و تحلیل نمودار چگالی طیفی توان مربوط به نوسانات فشار در لایه مرزی برای تعیین فرکانس‌های تحریک ناپایای عملگرهای پلاسمایی استفاده و مشخص شد وجود فرکانس غالب در نمودارهای چگالی طیفی توان نشانه‌ی بارزی بر وجود جدایی جریان در آن منطقه از ایرفویل می باشد. در آزمایشها مشاهده شد که در هنگام عملکرد پالسی عملگرهای پلاسمایی با هندسه شانه‌ای، در جلوی عملگر حباب جدایی ایجاد می شود که استفاده از هندسه‌یT شکل، اندازه حباب جدایی را کاهش می دهد. بر اساس نتیجه‌ی آزمایشها، عملگرهای پلاسمایی T شکل و دندانه اره‌ای مشبک با عملکرد پالسی، در قیاس با هندسه‌های شانه‌ای و دندانه اره‌ای ساده در شرایط یکسان کارایی بیشتری در کنترل جریان تراکم‌پذیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Different Plasma Vortex Generator Configurations for Compressible Flow Control

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghayour 1
  • Mahmoud Mani 2
  • Mohammad Saeedi 3
1 Aerospace Engineering Department., Amirkabir University of Technology
2 Faculty member/ Amirkabir University of Technology
3 Aerospace Engineering Department, Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

In the current research, four different configurations of plasma streamwise vortex generators (PSVGs) for compressible flow control have been experimentally investigated to analyze their capabilities in controlling compressible flow (M=0.428) at the different excitation voltages and frequencies. The impacts of electrical parameters on the performance and efficiency of plasma actuators have been studied. Power spectrum analysis of pressure fluctuations in the boundary layer has been employed to determine the unsteady forcing frequencies of PSVGs. The presence of a dominant frequency in power spectrum diagrams is a strong indication of flow separation in the region from which the pressure signal has been extracted. As such, it was observed that the separation bubble was created in front of the comb-type PSVG when it starts its operation; however, using the T-type configuration diminished the separation bubble. T-type and mesh-type PSVGs, in similar experimental conditions, were observed to be more efficient than the comb-type and saw-type geometries in controlling compressible flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma Actuator
  • flow control
  • unsteady forcing frequency
  • plasma vortex generator