کلیدواژه‌ها = نانوماهواره
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل پاسخ شوک یک نانوماهواره هنگام جدایش از ماهواره ‌بر در حوزه زمان و فرکانس

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 33-42

مهدی نجاتی؛ سعید شکرالهی