کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
تعداد مقالات: 2
1. استخراج بازه زمانی کالیبراسیون سامانه‌های‌ ناوبری اینرسی با استفاده از آنالیز مونت‌کارلو

دوره 9، شماره 2، پاییز 1399، صفحه 153-163

ایوب عبدلی حسین آبادی؛ محمد باقر منهاج؛ سید علی ظهیری پور


2. طراحی مفهومی و بهینه‌سازی کشتی هوایی ارتفاع بالا به‌وسیلة الگوریتم ژنتیک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 131-149

محمود هاشم پور؛ مهران نصرت الهی