بررسی تجربی و بهینه سازی پارامترهای ساخت نمونه تخت کامپوزیت چندلایه عایق های سیلیکا فنولیک/ شیشه اپوکسی به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت حرارتی و چسبندگی بین لایه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 دانشیار، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استاد، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقاومت چسبندگی و حرارتی کامپوزیت شیشه اپوکسی/ شیشه نووالاک است. به دلیل استفاده از رزین‌های فنولیک، از روش پیش آغشته سازی با ترکیب‌ درصدهای مختلف رزین اپوکسی و نووالاک استفاده شده است. نمونه کامپوزیتی دوتکه شیشه اپوکسی و شیشه نووالاک، یک‌بار بدون چسب و یک‌ بار به کمک چسب به یکدیگر متصل گردیدند. در ادامه تأثیر ترکیب‌‌های مختلف دو نوع رزین اپوکسی و نووالاک بر مقاومت چسبندگی و حرارتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. به کمک نتایج آزمون گرماسنج روبشی تفاضلی و مدت‌ زمان ژل شدن، چرخه پخت نمونه‌ها پیش‌بینی شده است. نتایج نشان داد، وجود عامل پخت هر دو رزین اپوکسی و نووالاک در ترکیب ضروری است. نتایج حاصل از آزمون استحکام برشی بین لایه‌ای و خمش سه‌نقطه‌ای نشان داد، وجود رزین فنولیک در نمونه‌ها سبب کاهش استحکام مکانیکی نمونه شده است. در اتصال دو کامپوزیت شیشه اپوکسی و شیشه نووالاک وجود چسب اکسون استحکام نمونه‌ها را نسبت به اتصال مستقیم اپوکسی 48/2 درصد افزایش داده است. درنهایت نتایج حاصل از آزمون اکسی استیلن ضرورت وجود پیش پخت و افزایش تدریجی دما در چرخه پخت را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental study and Optimization of Manufacturing Parameters of High Silica-Phenolic/Glass-Epoxy Laminate insulators in order to achieve the Highest thermal resistance and inter-laminar Strength

نویسندگان [English]

  • Matin Farokhi 1
  • Ali Davar 2
  • Mehrzad Mortezaei 2
  • Mohsen Heydari Beni 3
  • Jafar Eskandari Jam 4
1 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran.
2 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran.
3 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran.
4 Faculty of Materials and Manufacturing Technologies, Malek Ashtar University of Technologies, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the adhesion and thermal resistance of epoxy / Novalac glass composite. Due to the use of phenolic resins, the pre-impregnation method has been used by combining different percentages of epoxy and novac resin. The two-piece composite samples of epoxy glass and novac glass were bonded once without glue and once with glue. In the following, the effect of different compounds of two types of epoxy resins and Novalak on adhesion and heat resistance has been investigated and evaluated. Using the results of differential scanning calorimeter test and gelling time, the sintering cycle of the samples is predicted. The results showed that the presence of curing agent of both epoxy and novac resin in the composition is essential. The results of interlayer shear strength test and three-point bending showed that the presence of phenolic resin in the samples reduced the mechanical strength of the sample. In the connection of two composites of epoxy glass and Novalac glass, the presence of exon adhesive has increased the strength of the samples compared to the direct connection of epoxy by 2.48%. Finally, the results of the oxyacetylene test indicate the need for pre-baking and a gradual increase in temperature in the cooking cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Composite
  • Novalac resin
  • Insulation
  • Composite to composite bonding
  • Pre-impregnated